Jankovićeva Electa Naložbe v poenostavljeno prisilko

To je predlagal direktor Damijan Janković, za katerega je v torek na sodišču sklican narok za začetek osebnega stečaja.

Objavljeno
12. marec 2018 14.14
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana – Okrožno sodišče v Ljubljani je v petek oklicalo začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave nad družbo Electa Naložbe, ki je v lasti Jureta in Damijana Jankovića. Uvedbo poravnave je predlagal njen direktor Damijan Janković, za katerega je v torek na sodišču sklican tudi narok za začetek osebnega stečajnega postopka, ki ga predlaga Heta.

Danes na spletni strani Ajpesa objavljeni načrt finančnega prestrukturiranja, pod katerega je podpisan Damijan Janković, navaja, da je družba insolventna, njeno poslovodstvo pa ocenjuje, da obstaja več kot 50-odstotna verjetnost, da bo ob izvedbi predlaganih ukrepov odpravila vzroke insolventnosti ter postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna.

Načrt finančnega prestrukturiranja predvideva zmanjšanje terjatev upnikov kot primerni in najpomembnejši ukrep. Predlagana prisilna poravnava bi vplivala na 6,98 milijona evrov navadnih nezavarovanih terjatev. Janković predlaga zmanjšanje teh terjatev za 95 odstotkov in odlog poplačila preostalih terjatev na konec leta 2021.

Electa Naložbe je imela konec lanskega leta za skoraj 14 milijonov evrov kratkoročnih obveznosti, in sicer v višini 1,83 milijona evrov obveznosti do Hete, slabe banke nekdanje Hypo banke, in za 12,16 milijona evrov obveznosti do družbe Glanc in Finančne uprave RS.

Electa Naložbe je v stoodstotni lasti Electe Holdinga in se ukvarja z razvojem in gradnjo nepremičninskih projektov ter s finančnimi in kapitalskimi naložbami. Lani je imela družba za 106.794 evrov čiste izgube, kar je precej manj kot v letu 2016, ko je izguba dosegla 6,27 milijona evrov.

Predlagatelj poenostavljene prisilne poravnave mora v štirih mesecih od objave oklica o začetku postopka vložiti tudi notarski zapisnik o izidu glasovanja upnikov o predlogu.

Od leta 2008 sicer družba ustvarja »ogromne izgube predvsem pri finančnih ter kapitalskih naložbah, zaradi mrtvila na nepremičninskem trgu pa ni dokončala začetih nepremičninskih projektov, ki jih je morala prodati. Poleg tega je družba izdala poroštvo za družbo Electa Holding«.

Leta 2013 je tako družba, kot je poročal časnik Dnevnik, izgubila ključno premoženje, ki ga je v bilancah vrednotila na 24,5 milijona evrov, in sicer zazidljiva zemljišča na Ljubljanskem barju, na katerem naj bi postavili stanovanjsko-poslovni kompleks Vrtno mesto Sibirija. Odvzela jih je banka Hypo.

Pod Electo Holding, lastnico Electe Naložb, sodi tudi družba Electa Inženiring, ki je lani prav tako pristala v poenostavljeni prisilni poravnavi, v kateri je bilo 90 odstotkov nezavarovanih terjatev odpisanih. Upniki so privolili v predlagano poplačilo nezavarovanih terjatev v skupnem znesku 1,84 milijona evrov, kar sicer predstavlja deset odstotkov neodpisanega zneska, in plačilo prednostnih terjatev v skupnem znesku 4279 evrov takoj po začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave.