Jankovićeva Electa v prisilno poravnavo

Družba je imela konec marca več kot 60 dni blokirane račune, navadnim upnikom pa ponuja 10-odstotno poplačilo terjatev.

Objavljeno
25. april 2017 17.46
ace/preiskava electa
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA

Ljubljana – Okrožno sodišče v Ljubljani je začelo postopek poenostavljene prisilne poravnave nad Electo Inženiring, katere posredna lastnika sta sinova ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Družba, ki je imela konec marca več kot 60 dni blokirane račune, navadnim upnikom ponuja 10-odstotno poplačilo terjatev do konca leta 2020.

Electa, katere osnovna dejavnost je inženiring in tehnično svetovanje pri gradbenih projektih, je v skoraj 100-odstotni lasti Electe Holding, po 50-odstotna lastnika te pa sta Damjan in Jure Janković.

Kot izhaja iz dokumentov, danes objavljenih na spletnih straneh Ajpesa, je imela Electa Inženiring konec marca že več kot 60 dni blokirane račune. Prav tako je ob koncu prvega četrtletja za več kot dva meseca zamujala z obveznostmi, ki presegajo 20 odstotkov obveznosti, izkazanih v zadnjem objavljenem letnem poročilu.

Ob koncu marca je imela Electa Inženiring ob nekaj več kot 15,6 milijona evrov sredstev za skoraj 21 milijonov evrov obveznosti, od tega za 14,4 milijona evrov kratkoročnih. Družba je tako izkazovala za nekaj nad 5,3 milijona evrov negativnega kapitala in bila dolgoročno plačilno nesposobna.

Družba je prepričana, da bodo upniki skozi prisilno poravnavo poplačani bolje kot v stečaju. Upniki imajo do podjetja za 24,4 milijona evrov terjatev, od tega je navadnih terjatev za 18,4 milijona evrov. Družba upnikom ponuja poplačilo 1,8 milijona nezavarovanih terjatev do konca 2020, s čimer bi bil finančni učinek prisilne poravnave 16,6 milijona evrov oz. 90 odstotkov navadnih terjatev.

Kot piše v predlogu za začetek poenostavljene prisilne poravnave in v poročilu o finančnem položaju in poslovanju na presečni datum 31. marec, je glavni razlog za insolventnost to, da je družba v času pred izbruhom zadnje gospodarske krize nakopičila preveč nepremičninskih projektov v neposredni izvedbi, med katerimi izpostavljajo projekt Gabrče na Vrhniki, in pa projektov, ki jih je izvajalo posredno prek projektnih družb s partnerji.

Podjetje je tem družbam oz. bankam financerkam dala poroštva, zaradi gospodarske in nepremičninske krize ter zmanjšanja povpraševanja po nepremičninah pa je bilo ob prihodke od izvedbe inženiringa in prodaje nepremičnin ter ob dividende od naložb v portfelju. Med drugim je škodo podjetju, kot so zapisali, povzročil stečaj Vegrada kot izvajalca gradnje naselja Gabrče, zaradi česar je bil projekt dokončan šele na vrhuncu krize leta 2012.

Zaradi upada investicij v kriznih letih in slabega ugleda zaradi postopkov finančne uprave in pojavljanja Electe v več kriminalističnih preiskavah zoper župana Jankovića in njegove sinove Electa Inženiring tudi ni dobivala novih poslov in v zadnjih letih kopičila izgube. Lani je ta recimo dosegla 2,4 milijona evrov.