Kadrovski obračun v zavarovalnici Triglav

Pomočnica nekdanjega predsednika uprave brez pooblastil z novo pogodbo in nižjo plačo.

Objavljeno
29. september 2013 19.56
Brigite Ferlič Žgajnar, Ozadja
Brigite Ferlič Žgajnar, Ozadja
Ljubljana – Uprava Zavarovalnice Triglav je Urši Manček, pomočnici prejšnjega predsednika uprave Matjaža Rakovca, odgovorni za odnose z javnostmi in marketing, po njegovi majski razrešitvi odvzela vsa pooblastila. Od takrat je bilo slišati, da na zavarovalnici ni imela dela, kljub temu pa da je dobivala dobrih devet tisoč evrov bruto plače. Njen status so pred kratkim uredili.

Nekdanji nadzorniki Zavarovalnice Triglav (ZT) so zdajšnji upravi z Andrejem Slaparjem na čelu na svoji zadnji seji priporočili, da naj se Urši Manček začasno odvzamejo pooblastila za odnose z javnostmi. Zakaj so nadzorniki dali takšno priporočilo, ni znano, ga je pa uprava upoštevala.

Na zavarovalnici so bili glede tega, kakšna dela je od 22. maja opravljala Mančkova in za kakšno plačo, še pred dobrima dvema tednoma skopi s podatki. Pojasnili so, da gre za pogodbeno razmerje med delojemalcem in delodajalcem: »Delodajalec je dolžan varovati tajnost osebnih podatkov zaposlenih v skladu z zakonom in internimi akti.« Tudi glede vzrokov, ki so pripeljali do odvzema pooblastil, so bili skrivnostni. »V skladu s spremembami v upravi, ki so se zgodile 22. maja, so se razporedile naloge in pooblastila članov uprave«, so zapisali. Pojasnili so, da je za štabno službo za marketing (razen aktivnosti upravljanja odnosov z javnostmi) zadolžen član uprave Stanislav Vrtunski, za aktivnosti upravljanja odnosov z javnostmi pa je odgovoren predsednik uprave Slapar. O tem, kakšne izkušnje imata s teh področij, niso govorili. Delo, ki ga je opravljala Mančkova, sicer magistrica ekonomskih znanosti, so prevzeli drugi.

Dvojna merila

Zdajšnji nadzorniki Triglava nam v zvezi s to zadevo, razen tega, da so se na zavarovalnici prerazporedila delovna področja, ki so v pristojnosti posameznega člana uprave družbe, niso povedali nič. Da je bila na zavarovalnici nekaj mesecev brez dela oseba, ki je prejemala visoko plačo, jih, kot kaže, ni zanimalo. To, da je bil njen položaj nejasen, da ji zaradi nam neznanih razlogov niso dali dela in so torej denar metali skozi okno, torej z nadzorom družbe nima zveze. Gre za področje, ki spada pod odgovornost uprave – prav te iste uprave, ki je glede Mančkove upoštevala mnenja prejšnjih nadzornikov.

Kot bi se z zgornjo zgodbo ponavljala zgodovina. Spomnimo. Kmalu po prihodu Mančkove na zavarovalnico se je moral z delovnega mesta, ki ga je kasneje zasedla, posloviti nekdanji prvi piarovec. Dobil je drugo delo in nižjo plačo. Ker se s tem ni strinjal, je proti vodstvu zavarovalnice vložil kazensko ovadbo in nazadnje dosegel poravnavo: dobil je nekaj denarja in zaposlitev v družbi Slovenijales trgovina, ki je v lasti Zavarovalnice Triglav. Razpleta te zgodbe v zavarovalnici, kjer veliko dajo na ščitenje dobrega imena, niso obešali na velik zvon, kot niso hoteli niti odnosa do Mančkove.

Vse kaže, da ji Slapar, prvi mož Triglava, ne zaupa. Po svoje logično, saj je veljala za najtesnejšo sodelavko nekdanjega predsednika uprave Matjaža Rakovca, ki ima proti Zavarovalnici Triglav zaradi razrešitve vloženo odškodninsko tožbo. A njegova pomočnika sta bila tudi Andrej Knap in Vladimir Mišo Čeplak, ki pa sta pooblastila obdržala. Sicer pa je bil član Rakovčeve uprave tudi Slapar.

Nove zadolžitve

Da tudi Slapar ne bo dolgo obstal na položaju, je slišati po koluarjih, a predsednik nadzornega sveta Matej Runjak je pojasnil, da nadzorniki o tej zadevi še niso razpravljali. Se pa v medijih že dlje časa kot možnega novega vodilnega na Triglavu omenja Boruta Jamnika, predsednika uprave Modre Zavarovalnice. Ta je odločno zanikal, da bi se potegoval za to mesto, niti ni v zvezi s tem s komurkoli govoril.

Kakorkoli, zgornja zgodba je dobila epilog. Mančkovi so po dobrih treh mesecih »čakanja na delo« vročili novo pogodbo o zaposlitvi, na nižjem organizacijskem nivoju. Postala je pomočnica člana uprave Stanislava Vrtunskega, zadolžena za vodenje in vzpostavitev sistema upravljanja in odnosov s strankami.