Kaj so povedali o imenovanju Gašparja Mišiča

Kaj o imenovanju Gašparja Mišiča menijo Čok, Kraljič, Korelič in Krek?

Objavljeno
02. september 2013 22.01
*uho* Gašpar Gašpar MIŠIČ
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Vojko Čok, predsednik NS Banke Koper:

»Glede na značilnost dejavnosti in njeno vpetost v okolje se mi zdi povsem normalno, da tudi lokalna skupnost sodeluje v organih nadzora (upravljanja). Tudi če ni zapisano v statutu in pravnih aktih, bi bil predstavnik lokalne skupnosti koristen in nujen pri upravljanju. Ti interesi so povsem legitimni. Prav je, da je čim več legitimnih interesov pri določanju poslovne in razvojne politike družbe. Ali bodo drugi znali zaznati in upoštevati te interese, ne vem. Problem je, da se je problem spolitiziral; potem nadzorniki ne predstavljajo več sebe, ampak druge interese, ki ponavadi niso najpomembnejši pri poslovanju družbe. To je neresno.«

Peter Kraljič, nesojeni kandidat za slovenskega premiera:

»Spet ena komedija dell' arte. Ali ta država ne upošteva pravil korporativnega upravljanja, v katerem odloča stroka? Kolikor vem, bi morali temeljito premisliti, ko so izbirali nadzorni svet. Za kakšno strokovnost gre na Sodu, če delajo takšne napake? Če od premišljeno izvoljenega nadzornega sveta zdaj zahtevajo odstop, to pomeni, da je to spet politično kadrovanje. Napako so naredili že takrat, ko so politično zamenjali Bruna Koreliča. Nekdo v Sloveniji bi moral biti odgovoren za tako katastrofalno korporativno upravljanje, saj smo z njim popolnoma na repu v svetu. Dokler bodo državna podjetja plen posameznih političnih skupin, to vodi v katastrofo. Luka bo s takimi upravljavci nazadovala.«

Bruno Korelič, nekdanji direktor Luke Koper v pokoju:

»Lastnik upravičeno sprejema potrebne ukrepe, da zaščiti lastnino. Lokalna skupnost in sindikati si lastijo pravice, ki jih imajo lastniki, zato so ukrepi Soda edina mogoča rešitev za ureditev razmer. Dokler sem bil jaz direktor, država ni prispevala niti dinarja ali tolarja, potem pa si je brezplačno prilastila celotno infrastrukturo, ki jo je zgradila Luka sama z žulji luških delavcev. Država je uzurpirala lastništvo, lastništvo bi moralo dobiti gospodarstvo, ki je vlagalo v razvoj pristaniške infrastrukture (60 milijonov dolarjev), te možnosti država ni dala. In tudi prevzem s konverzijo prednostnih delnic ni bil zakonito izveden.«

Milan Krek, direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Koper:

»Prebivalci imajo neodtujljivo pravico do zdravega okolja, in ker je Luka potencialni onesnaževalec, je nujno, da so v NS tudi predstavniki mesta. Ne zaradi Mišiča ali Popoviča. Če se to zgodi, se bo kapital razvijal v svoji profitni smeri, mesto na to ne bo moglo vplivati, potem bo konflikt še večji, začele se bodo dvigovati nevladne organizacije, občina ... Luka bo trajno v spopadu z okoljem in v takem okolju nobena uprava ne more dolgo uspešno delati. Dolgoročno to pomeni propad. Luka ima svojo prihodnost samo v sožitju s svojim krajem. Nasprotno od tega – interes Luke bi moral biti, da v svoje delovanje čim bolj vključuje lokalno prebivalstvo.«