Kako so izčrpavali Gradbeno podjetje Grosuplje: finančne akrobacije prek ciprskih družb

Zemljišča pobrali in pustili dolgove - da za propade gradbenih podjetij ni kriva le gospodarska kriza, lepo kaže primer GPG.

Objavljeno
18. maj 2011 22.50
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Ljubljana – Da za propad gradbenih podjetij pri nas ni kriva le gospodarska kriza, ampak predvsem izčrpavanje teh podjetij zaradi lastniških prevzemov, zgovorno kaže primer GPG, ki je bil do leta 2002 pod vodstvom direktorja Bogdana Korošca zelo uspešno gradbeno podjetje, ki se je usmerilo predvsem v gradnjo stanovanj za trg (v Ljubljani Štepanjsko naselje, Fužine, BS3, Grba in Grbina, v Grosupljem Sončni dvori in več stanovanjskih sosesk v Vrhniki), zaradi česar je imelo vedno precejšnjo zalogo zemljišč, na katerih je nato gradilo stanovanja. In prav ta zemljišča so postala zanimiva za novodobne slovenske kapitaliste.

Pomembne lastniške spremembe v GPG so se začele dogajati leta 2002. Njegove delnice (največ, 33,8 odstotka, jih je imela družba pooblaščenka, Kad in Sod pa skupaj 26,2 odstotka) so takrat začele kupovati družbe, povezane z Igorjem Lahom, tako da so že naslednje leto imele večinski delež, leta 2004 pa je Lahovo podjetje Fakt tudi uradno prevzelo večinski delež v GPG. Prevzemna vrednost po nekaterih ocenah ni presegla šest milijonov evrov. Hitro zatem je Lah skoraj 20 milijonov nepremičnin in drugega premoženja GPG prenesel na novoustanovljeno družbo GPG Naložbe, ki je bila v lasti Lahove ciprske družbe Ampelus Holding.

Oskubljeni GPG

GPG so po tej »finančni transakciji« ostali le še približno desetina kapitala in večmilijonske obveznosti do bank. Ta del oskubljenega GPG je Lah leta 2007 prodal Borisu Dolamiču, s katerim sta že prej poslovno sodelovala in ki je bil že dve leti direktor GPG, zase pa je obdržal z zemljišči bogato družbo GPG Naložbe (vrednost zemljišč je bila takrat ovrednotena na nekaj manj kot 40 milijonov evrov), ki jo je nato zaprl, nepremičnine pa prenesel na svojo luksemburško nepremičninsko družbo Ceeref.

Tudi Dolamič je lastništvo GPG s hčerinskimi družbami GPG KipKop, GPG Inženirnig in GPG Holding prenesel na svoje ciprsko podjetje Spalting Investments, Ltd. Da bi lahko servisiral dolgove, se je GPG mrzlično potegoval za nove projekte in jih v zadnjih letih prevzemal tudi po prenizkih, dumpinških cenah, kar je njegove težave le še stopnjevalo. Tako se je v zadnjih petih letih vrednost kapitala GPG zmanjšala za več kot petkrat, zadolženost pa se je zaradi čedalje večjih finančnih obveznosti povečala za sedemkrat. Podjetje je bilo po zadnjih dosegljivih podatkih konec leta 2009 skoraj trikrat bolj zadolženo od povprečja slovenskega gradbeništva.

Neznani lastniki

Zaradi insolventnosti je GPG konec lanskega leta in na začetku letošnjega ustavil dela na nekaterih projektih, ki jih je prevzel po prenizkih cenah. Tako ni mogel dokončati gradnje Kristalne palače v ljubljanskem BTC, več kot 400 stanovanj za republiški stanovanjski sklad na ljubljanskem Brdu in 183 stanovanj za ljubljanski stanovanjski sklad v Polju, hotela v BTC in še nekaterih drugih. Prav tako ni mogel prodati večine od 228 stanovanj v že zgrajenih soseskah Nokturno na Markovcu v Kopru in Jezero v Cerknici. Stečaj GPG in hčerinskih družb je bil pred vrati. Dolamič je še pred tem, na začetku februarja, lastništvo GPG in hčerinskih družb GPG KipKop in GPG Holding prenesel na ciprsko podjetje Pulipos Holdings, katerega lastnik še vedno ni znan, GPG Inženiring pa je prodal neznanemu kupcu s fiduciarnim računom pri avstrijski banki Unicredit.

Stečaj matične družbe GPG, d. d., je bil objavljen 5. aprila, družb GPG Inženiring 9. aprila, GPG KipKop 12. aprila in GPG Holding 13. maja. Sodišče je za stečajno upraviteljico GPG, kjer je službo izgubilo nekaj več kot 120 delavcev, imenovalo Melito Butara, ki je tudi predsednica Zbornice upraviteljev Slovenije, za stečajnega upravitelja GPG KipKop (90 zaposlenih) Dušana Taljata, za stečajnega upravitelja GPG Inženiring (20 delavcev) Jožefa Pattyja in za stečajnega upravitelja GPG Holdinga (sedem zaposlenih) Miroslava Jakšo. Upniki GPG imajo do vključno 4. julija čas za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic, upniki GPG Inženiring do 8. julija, upniki GPG KipKop do 11. julija in upniki GPG Holdinga do 16. avgusta.