KBM Leasing ponovno v prodajo blagovnih znamk Dela Revij

Prodaja pravice iz vseh 44 blagovnih znamk. Ponudniki lahko podajo ponudbe za posamične blagovne znamke ali za ves paket.

Objavljeno
17. december 2015 18.40
Barbara Pavlin
Barbara Pavlin

Ljubljana - KBM Leasing v likvidaciji (KBM Leasing) bo jutri objavil javno povabilo za zavezujoče ponudbe za nakup blagovnih znamk družbe Delo Revije. Rok za oddajo ponudb je 18. januar, ponudniki pa morajo ustrezno jamčiti za resnost ponudbe.

KBM Leasing se je za ponovno prodajo pravic iz blagovnih znamk odločil po strokovni presoji, potem ko v predhodnem postopku kupec ni izpolnil pogodbenih obveznosti in je KBM Leasing od pogodbe odstopil.

Družba prodaja pravice iz vseh 44 blagovnih znamk Delo Revije. Ponudniki lahko podajo ponudbe za posamične blagovne znamke ali za ves paket. Kriterij izbire je najvišja ponujena cena.

Blagovne znamke Delo Revije so del premoženja KBM Leasing, ki ga družba odprodaja v okviru likvidacijskega postopka, skladno z načeli dobrega gospodarjenja. Postopek likvidacije KBM Leasing je namreč del dezinvestiranja in prestrukturiranja v Skupini Nove KBM. Okvir za ta postopek so zaveze, dane Evropski komisiji, po katerih mora Skupina Nova KBM konsolidirati svojo osnovno dejavnost in dezinvestirati neosnovne dejavnosti banke.