Kdo je v bankah kopal luknjo

DUTB prevzema kredite: največji dolg z Abanke je Merkurjev. Slaba banka krepi lastništvo v podjetjih.

Objavljeno
16. oktober 2014 20.10
iza*Slaba banka
Nejc Gole, Maja Grgič, gospodarstvo
Nejc Gole, Maja Grgič, gospodarstvo
Ljubljana − Tudi po prenosih slabih kreditov z Abanke ostaja jasno, da so največjo luknjo v državne banke izkopali krediti cerkvenim Zvonovom, saj so vse tri državne banke na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) prenesle za skupaj 286,2 milijona evrov terjatev do Zvona ena in dva. Največja terjatev, prenesena s Probanke, je terjatev do Avtotehne, s Factor banke pa do holdinga CG invest.

Potem ko je DUTB že pred meseci objavil seznam terjatev, ki sta jih nanjo prenesli NLB in NKBM, zdaj k temu dodaja še sezname terjatev z Abanke, Probanke in Factor banke. Tretja največja slovenska banka je na DUTB prenesla za 1,14 milijarde evrov bruto slabih terjatev, v zameno pa je dobila 423,8 milijona evrov v obveznicah z državno garancijo. To pomeni, da je bil prenos izvršen s povprečnim 63-odstotnim diskontom. Fizični prenos dokumentacije 234 primerov terjatev, obveznic ter kapitalskih deležev iz Abanke na Davčno ulico 1, kjer domuje DUTB, bo izveden v dveh svežnjih in predvidoma končan do konca leta, pojasnjujejo na DUTB.

Seznam prevzetih kreditov razkriva, da je največja prenesena posamična terjatev z Abanke do Merkurja v višini 37,3 milijona evrov. Ob terjatvah do Zvonov so večje terjatve še do Vipe v likvidaciji, Goričan in DZS. Prenosi z Abanke bodo omogočili DUTB lažje upravljanje nekaterih terjatev, ki so na slabo banko prešle že z NLB in NKBM. Takšne so, denimo, do T-2, Save, Cimosa, Grepa, Energoplana, ACH, PSZ in tako dalje.

Med terjatvami, prenesenimi z Abanke, najdemo tudi dolgove še živečih gradbincev, denimo največjega gradbenega podjetja CGP v višini 12,3 milijona evrov, Kranjske investicijske družbe Jožeta Anderliča v višini 8,6 milijona evrov in Cestnega podjetja Koper v višini 6,7 milijona evrov.

Probanko potopili tudi krediti bratu Romane Pajenk ...

DUTB je prejšnji mesec od bank v nadzorovani likvidaciji Probanke in Factor banke odkupil del njunih slabih terjatev. Probanka je na DUTB prenesla za 114 milijonov evrov bruto posojil do 30 podjetij, za kar ji je DUTB plačal 28 milijonov evrov. Terjatev do Avtotehne v višini 23,3 milijona evrov je največji kredit, ki ga je mariborska banka prenesla na DUTB. Večje odkupljene terjatve so še do PSL storitev, Merkurja, Zlate monete II ter družb okoli Tomaža Ročnika, brata nekdanje šefice Probanke Romane Pajenk, Toming-consulting, Hat in Kograd IGEM.

... Factor banko pa posojila lastnikom

Factor banka je na DUTB prenesla terjatve do 18 dolžnikov v bruto vrednosti 49 milijonov evrov, v zameno pa je od DUTB dobila 10,8 milijona evrov. Razkritje prenešenih posojil s Factor banke potrjuje, da je ta banka v veliki meri kreditirala svoje tedanje lastnike. Tako je na DUTB prenesla za 14,8 milijona evrov slabih posojil propadlemu holdingu Darka Horvata CG invest in za 6,5 milijona evrov slabih posojil ACH. Banka se je s prodajo terjatev DUTB znebila še posojil do Maksime holdinga, Merkurja, Primorja, Alposa in tako dalje.

Podjetja pod okrilje DUTB

Med podjetji, ki so s prenosom terjatev Abanke pristala v objemu DUTB, je tudi Litostroj jeklo, ki je v prisilni poravnavi in do katerega ima slaba banka za 16 milijonov evrov terjatev. Družba je v postopku konverzije dela terjatev bank upnic v kapital, s čimer naj bi DUTB od Abanke prevzel tudi večinski lastniški delež Litostroj jekla, sedanji delničarji z direktorjem Litostroja Miroslavom Gnamušem na čelu pa bi svoj delež izgubili. Med upniki družbe je tudi Probanka, ki pa svojih terjatev do Litostroja ni prenesla na DUTB. Gnamuš pojasnjuje, da so pričakovali prenos na DUTB, zato je ta že sodeloval pri programu prestrukturiranja podjetja. Kot pojasnjuje, so si v okviru načrta prestrukturiranja že zagotovili določene garancije za nadaljnje poslovanje, za naprej pa se bodo morali dogovarjati s katero od komercialnih bank, saj poslujejo na svetovnem trgu, zato potrebujejo garancijo banke z ustrezno boniteto.

Vloga DUTB se je s prevzemom dodatnih 29 milijonov terjatve Abanke močno okrepila v družbi Goričane, ki je avgusta z upniki (tudi z DUTB) sklenila dogovor o prostovoljnem finančnem prestrukturiranju. To vključuje tudi prestrukturiranje lastnikov družbe – Papigor holdinga in Papirus holdinga. Gre za še eno družbo, kjer je večinski lastnik direktor družbe, Andraž Stegu. Po programu prestrukturiranja naj bi se celotna skupina do konca leta 2017 razdolžila za okoli 8,6 milijona evrov.

DUTB je v upravljanje od Abanke in Probanke prevzel tudi nekatere lastniške deleže. Tako se je njegov delež v Mariborski livarno povečal na skoraj sto odstotkov, v Aeru Celje pa na 35 odstotkov. Slaba banka je postala edina lastnica družbe Agrolina, v Merkurju pa je pridobila sedem- in v NFD Holdingu desetodstotni delež.

Program združitve Banke Celje in Abanke

DUTB lahko v prihodnje pričakuje tudi terjatve Banke Celje. Ta je včeraj sporočila, da je ministrstvo za finance v sredo na evropsko komisijo posredovalo program prestrukturiranja združene Banke Celje in Abanke. Banka sicer še čaka soglasje Bruslja za državno pomoč.