Klasje Celje: upniki prijavili za 17,5 milijona evrov terjatev

Prisilni upravitelj dvomi, da je prisilna poravnava boljša možnost kot stečaj.

Objavljeno
03. september 2013 16.12
Celje, 5.4.2013 - Proizvodnja brezglutenskih pekarskih izdekov v drubi Klasje.
J. S. S., Delo.si/STA
J. S. S., Delo.si/STA
Celje - Več kot 300 upnikov Klasja Celje, ki je v prisilni poravnavi, je prijavilo za 17,5 milijona evrov terjatev. Prisilni upravitelj družbe Kristijan Anton Kontarščak jih je priznal v višini 16,4 milijona evrov, prerekanih pa je za dober milijon evrov, je razvidno iz objave na spletnih straneh agencije za javnopravne evidence in storitve.

Na celjskem okrožnem sodišču bo 20. septembra potekal narok za obravnavo ugovora proti vodenju postopka prisilne poravnave. Ugovor je vložil Kontarščak, ki sodišču predlaga, naj ustavi junija uvedeni postopek prisilne poravnave in začne postopek stečaja Klasja.

Kontarščak ocenjuje, da poročilo o finančnem položaju in poslovanju Klasja za prve tri mesece letos ni sestavljeno v skladu z določbo insolvenčnega zakona, po kateri bi morale biti ustrezno upoštevane vse slabitve zaradi neizterljivosti terjatev ali druge slabitve sredstev in s temi slabitvami povezani odhodki.

Upravitelj tudi meni, da finančni načrt prestrukturiranja temelji na napačnih izhodiščih, zaradi česar ne obstaja niti 50-odstotna verjetnost, da se bo s prisilno poravnavo odpravilo vzroke insolventnosti.

Po Kontarščakovem mnenju v poročilu niso ustrezno prikazane vrednosti zemljišč in zgradb. Te so izkazane v višini 6,76 milijona evrov, medtem ko po ocenjeni tržni vrednosti dosegajo le 1,77 milijona evrov.

Ravno tako po njegovem mnenju v poročilu ni pravilno prikazana terjatev do družbe Toming Consulting. Klasje namreč izkazuje na vračilo posojilo v znesku 4,23 milijona evrov, čeprav ni verjetno, da ga bo moč izterjati v celoti. Toming Consulting ima tudi blokirane transakcijske račune.

Ravno izterjava omenjenega posojila in dobiček iz poslovanja naj bi bila skladno z načrtom finančnega prestrukturiranja glavna vira za poplačilo upnikov. Po načrtu naj bi Klasje v obdobju od letošnjega 1. aprila do leta 2017 ustvarilo 1,51 milijona evrov dobička iz poslovanja.

Za letos je sicer predvidena izguba v višini 1,19 milijona evrov, a je Klasje že v prvem polletju pridelalo 1,37 milijona evrov izgube. To po mnenju upravitelja poraja »resen dvom v sposobnost dolžnika, da bo izpolnil obveznosti do upnikov in odpravil insolventnost, prav tako pa tudi resen dvom, da je prisilna poravnava boljša možnost kot stečaj«.

Obveznosti Klasja naj bi po potrjeni prisilni poravnavi znašale 6,73 milijona evrov, poplačale pa bi se v letih 2016 in 2017, a po Kontarščakovem mnenju iz bodočih dobičkov in izterjave posojila Toming Consultingu ne bo ustvarjen takšen denarni tok, da bi se lahko poravnale.

Ugovor proti vodenju prisilne poravnave v Klasju Celje je sicer vložil tudi upnik Zlati Klas v stečaju in Kontarščak predlaga, da se zaradi gospodarnosti odločanje o obeh ugovorih združi.