Kovaški turistični velikan gre na svoje

Unior bo Roglo in Teme Zreče izločil v samostojno družbo. Letos še povečali prihodke.

Objavljeno
31. maj 2017 19.34
tre*ROGLA
Brane Piano
Brane Piano

Zreče – Družba Deloitte revizija bo po odločitvi nadzornega sveta Uniorja delitveni revizor v postopku izločitve Uniorjevega programa Turizem v samostojno družbo. Unior s tem nadaljuje finančno konsolidacijo. Sprememba je le ta, da so sprva svojo turistično divizijo, ki vključuje samostojno podjetje RTC Krvavec ter pod Uniorjem delujoča Roglo in Terme Zreče skušali prodati neposredno iz Uniorja.

Zaradi pričakovanih nizkih cen in skromnega zanimanja za prodajo turistične divizije banke upnice, s katerimi ima Unior sklenjen sporazum o konsolidaciji in vračilu dolgov, neizvedbe tovrstnega dezinvestiranja niso problematizirale. Še posebej zato ne, ker skupina oziroma krovna družba Unior izpolnjuje dogovorjene obveznosti do bank in ker zadnja leta vztrajno izboljšuje prihodke in tekoči dobiček.

To je lahko ugotavljal tudi nadzorni svet ob obravnavi letošnjega poslovanja, ponovno pa je za naslednji petletni mandat imenoval tudi člana uprave Branka Bračka. Spomnimo, da dvočlansko upravo vodi Darko Hrastnik.

Po nerevidiranih podatkih o trimesečnem poslovanju v 2017 je Skupina Unior imela 64,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 10,1 odstotka več kot lani. Ustvarila je devet milijonov evrov izida iz poslovanja, kar je šest odstotkov več kot lani v enakem času, dobička pred odtegljaji in odbitki (EBITDA) pa je imela za 12,9 milijonov evrov, kar je 1,4 odstotka več kot v prvem kvartalu leta 2016. Čisti poslovni izid za tri meseca 2017 znaša 8,3 milijonov evrov in 1,3 milijona evrov oziroma 19,2 odstotka več kot lani v treh mesecih.

Znotraj tega je krovna družba Unior v treh mesecih dosegla 48 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 9,6 odstotkov več kot v enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja je znašal 4,6 milijona evrov, EBITDA 7 milijonov evrov, čisti poslovni izid pa 3,8 milijona evrov.

Že v aprilu pa so prihodki Uniorja še bolj narasli. V prvih štirih mesecih tega leta so čisti prihodki od prodaje dosegli že 62,9 milijona evrov, kar je 2,7 odstotka več kot je bilo načrtovano in 12,4 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Unior, ki je v skoraj 40-odstotni lasti SDH, njihov delež pa je predviden za prodajo, ostaja približno enako zadolžen kot ob koncu leta 2016, finančne obveznosti pa znašajo malo več kot 125 milijonov evrov.

S turizmom je Unior v Termah Zreče in na Rogli v prvih treh mesecih ustvaril 7,7 milijona evrov ali 16 odstotkov vseh prihodkov, za zdaj pa želi Unior leta 2020 z njim ustvariti 22 milijonov evrov prihodkov in s sedanjega 1,93-odstotnega tržni delež nočitev v Sloveniji z družinskim, medicinskim in športnim turizmom povečati na 2,3 odstotka. Svojo turistično divizijo Unior skupaj s Krvavcem trži pod blagovno znamko Unitur.