Krka za šest odstotkov povečala dobiček

V prvem četrtletju je ustvarila 321 milijonov evrov prodaje in 42,7 milijona evrov čistega dobička.

Objavljeno
11. maj 2017 11.10
Krka
Cveto Pavlin
Cveto Pavlin

Novo mesto − Skupina Krka je v letošnjem prvem četrtletju dosegla prodajo v višini 321 milijonov evrov, kar je sedem odstotkov več kot v istem času lani, in 42,7 milijona evrov čistega dobička oziroma šest odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar−marec je na včerajšnji redni seji obravnaval nadzorni svet družbe Krka.

Krka je količinsko prodajo povečala za dva odstotka. Večino, 93 odstotkov prodaje, je ustvarjenih z izvozom na tuje trge. Krka še vedno največ, 82,3 odstotka prodaje, ustvari s prodajo zdravil na recept, 9,6 odstotka s prodajo izdelkov brez recepta, 5,5 odstotka s prodajo veterinarskih izdelkov, 2,4-odstotni delež pa ustvarijo z zdraviliško-turističnimi storitvami.

Konec marca je bilo v skupini Krka 10.821 zaposlenih: 54 odstotkov jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini, 56 odstotkov zaposlenih pa ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Dodatno je bilo prek agencij konec marca zaposlenih 1277 sodelavcev.

Prodajo so najbolj povečali v Rusiji

Največja prodajna regija je bila Vzhodna Evropa s 101,8 milijona evrov in 31,7-odstotnim deležem v skupni prodaji. Glede na primerljivo lansko obdobje so v tej regiji dosegli največjo absolutno (za 21,7 milijona evrov) in tudi relativno rast prodaje (za 27 odstotkov).

Odločilna je bila rast na Krkinem največjem posamičnem in hkrati ključnem trgu − v Ruski federaciji. S pozitivno prodajno dinamiko je sledila tudi večina od preostalih dvanajstih regijskih trgov, med njimi tudi Krkin drugi ključni trg v tej regiji − Ukrajina. V Ruski federaciji so prodali za 73,8 milijona evrov izdelkov, kar je 31 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Druga po vrednosti prodaje je bila Srednja Evropa s 76,9 milijona evrov in 24-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Dosegli so petodstotno rast glede na isto obdobje lani. Vodilni trg je Poljska, rast prodaje pa so dosegli na Češkem ter na vseh treh pribaltskih trgih − Litvi, Latviji in Estoniji.

Prodaja v Zahodni Evropi vrednostno zaostala za lansko

Sledila je regija Zahodna Evropa z 71,7 milijona evrov prodaje in 22,3-odstotnim deležem v prodaji skupine. Dosegli so dvoodstotno količinsko rast, vrednostno pa so za desetino zaostali za prodajo v primerljivem lanskem obdobju. Največ so prodali v Nemčiji, Franciji in Španiji.

V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 38,7 milijona evrov izdelkov, kar je dva odstotka več kot v istem obdobju lani in predstavlja 12-odstotni delež v prodaji skupine. K rasti so vrednostno največ prispevale Srbija, Hrvaška, Makedonija in Bolgarija. Zaradi napovedanih sprememb cen v marcu in posledične nakupne previdnosti distributerjev so manj prodali v Romuniji.

Na domačem trgu so dosegli 21,1 milijona evrov prodaje oziroma 6,6-odstotni delež v skupni prodaji. Rast prihodkov od prodaje je bila petodstotna. Z 9,2-odstotnim tržnim deležem Krka ohranja vodilno mesto med ponudniki zdravil v Sloveniji.

Najmanjša regija so čezmorski trgi, kjer so prodali za 10,9 milijona evrov izdelkov (desetodstotna rast), kar je 3,4-odstotni delež v prodaji skupine. Glavnino prodaje so tam dosegli z zdravili na recept pod lastnimi blagovnimi znamkami.

Novi izdelki

V prvem četrtletju leta so registrirali pet novih izdelkov v 12 farmacevtskih oblikah in jakostih, kar je več kot v istem obdobju lani. Za 46 izdelkov so na različnih trgih na novo pridobili 157 registracij.

Vlaganja in naložbe v Sloveniji

V prvih treh mesecih letošnjega leta so v skupini Krka za naložbe namenili 21,4 milijona evrov, od tega 18 milijonov v obvladujoči družbi in 3,4 milijona v odvisnih družbah.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu poteka ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v prihodnjih letih − Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4). Njegova vrednost je ocenjena na 54 milijonov evrov. Objekt s površino 18.000 kvadratnih metrov, v katerem so že začeli nameščati laboratorijsko in tehnološko opremo, bo pripravljen za obratovanje do konca leta.

Na isti lokaciji bodo povečali tudi večnamensko skladišče za končne izdelke, surovine in embalažo in zmogljivosti povečali na več kot 90.000 paletnih mest. Naložba je ocenjena na 30 milijonov evrov. V letu 2015 odprto tovarno Notol 2 bodo vložili še 23 milijonov evrov za dodatno opremo, s katero bodo dosegli načrtovano proizvodnjo 4,5 milijarde tablet in kapsul na leto.

Poteka tudi projekt za povečanje zmogljivosti za oblaganje pelet v Obratu trdnih oblik. Naložba je vredna 11 milijonov evrov, gre pa za majhne kroglice z zdravilno učinkovino, ki se uporabljajo za polnjenje kapsul ali pa se stiskajo v tablete. Proizvodne zmogljivosti bodo pripravljene sredi leta.

V Bršljinu bodo povečali obrat za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Prostore bodo uredili v na novo zgrajenem drugem nadstropju objekta za proizvodnjo praškastih in tekočih izdelkov. Vrednost naložbe je ocenjena na 4,6 milijona evrov.

Naložbe v tujini

Med najpomembnejšimi naložbami v odvisnih družbah v tujini je Krka-Rus 2 v kraju Istra nedaleč od Moskve. V prvi fazi so zgradili novo tovarno in logistični center, v letih 2015 in 2016 pa so vgradili dodatno tehnološko in logistično opremo. S tem so zmogljivost tovarne povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti. Z vgradnjo preostale logistične opreme so dosegli polno zmogljivost skladišča in logističnega sistema.

V drugi fazi naložbe, s predračunsko vrednostjo 30 milijonov evrov, bodo zagotovili končno zmogljivost proizvodnje in zgradili še čistilno napravo za odpadne vode. V Krki-Rus proizvedejo dve tretjini izdelkov za ruski trg, zato ima Krka v Rusiji status domačega proizvajalca.

Zaradi širitve proizvodnega programa preurejajo proizvodno-distribucijski center v Jastrebarskem na Hrvaškem. Tako bodo pridobili nove proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike onkoloških zdravil. Zagon proizvodnje in postopen prenos tehnologij na novo tehnološko opremo načrtujejo sredi leta. Naložba je ocenjena na 34 milijonov evrov.

Naložbe v zdraviliščih

V Termah Krka v Strunjanu poteka zamenjava sistema za ogrevanje, ki bo v skladu z zakonodajo in cilji Krajinskega parka Strunjan zmanjšala negativne vplive na okolje in zagotovila nižjo ceno toplotne energije, ter priprave na obnovo hotela Laguna.

V Šmarjeških Toplicah urejajo sistem odvajanja odpadnih voda in sanirajo energetski sistem. Preuredili bodo prostore v centru medicinske rehabilitacije v Dolenjskih Toplicah in hotelske sobe v Hotelu Šport na Otočcu. Skupna vrednost naložb v Termah Krka je ocenjena na nekaj manj kot tri milijone evrov.