Krka podelila 30 nagrad mladim raziskovalcem

V 45 letih so mladim raziskovalcem podelili že 2577 Krkinih nagrad.

Objavljeno
16. oktober 2015 19.47
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Novo mesto - Danes so v Krki mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor razvoja in raziskav ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta jih na slovesnosti izročila 30 mladim raziskovalcem, med njimi jih je pet prejelo nagrade za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela. Med nagrajenci je kar 20 doktorjev znanosti. Sicer pa so v 45 letih mladim raziskovalcem podelili že 2577 Krkinih nagrad.

Za odličnost v izobraževalnem in akademskem prostoru

V Krki se nujnosti sodelovanja v raziskovalnem in vzgojnem procesu dobro zavedajo, je v predgovoru zbornika, ki izide vsako leto ob podelitvi nagrad, poudaril dr. Rotar. Prav to je glavni cilj leta 1971 ustanovljenega Sklada Krkinih nagrad.

Poleg spodbujanja odličnosti v izobraževalnem in akademskem prostoru Krkine nagrade prinašajo predvsem usmerjenost raziskovalnega in razvojnega dela in s tem posredno tudi izobraževanja k rezultatom, ki so potrebni za razvoj stroke in znanosti, predvsem pa za dobro bolnikov. Pri tem so pomembni partnerji predvsem mentorji, ki s svojo zavezo k vzgoji novih, mladih znanstvenikov in osvajanju novega znanja skrbijo za stalen napredek, je izpostavil dr. Rotar.

Mlade je treba spodbujati k raziskovalnemu delu

Odziv na razpis je bil tudi letos zelo dober, saj se je prijavilo več kot sto mladih raziskovalk in raziskovalcev. Za tako dober odziv in kakovost raziskovalnih nalog so v veliki meri zaslužni mentorji in somentorji, ki so mlade usmerjali pri njihovem znanstvenoraziskovalnem delu.

Letos je bilo podeljenih pet Krkinih nagrad za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela in 25 Krkinih nagrad študentom dodiplomskega in podiplomskega študija. Med 30 nagrajenci je bilo kar 20 doktorjev znanosti. Kot je v zborniku poudaril prof. dr. Franc Vrečer, je posebej razveseljiva kakovost doktorskih nalog s farmacevtskega področja, in sicer tako po izvirnosti idej kot po znanstveni vrednosti rezultatov. Ti se med drugim kažejo v velikem številu znanstvenih objav, ki so jih doktorandi objavili kot prvi avtorji.

Kakovostne naloge so pripravili tudi študenti ostalih študijskih programov. Ključno je, da je večina med njimi dokazala industrijsko uporabnost (aplikativnost) svojih eksperimentalnih pristopov in rezultatov.

Že septembra pa so v Krki na posebni prireditvi 26 dijakom podelili nagrade za 13 raziskovalnih nalog, saj se zavedajo, da je spodbujanje mladih k raziskovalnemu delu pomembno že v srednješolskem obdobju, ko se odločajo za poklicno pot.

Svoja dela predstavili na znanstvenem simpoziju

Krkine nagrade že 25 let spremljajo znanstveni simpoziji, na katerih so o svojem delu predavali številni mednarodno priznani raziskovalci. V zadnjih letih pa se predstavljajo prejemniki Krkine nagrade za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela, saj je namen teh simpozijev prikazati rezultate mladih raziskovalcev njihovim vrstnikom in kolegom ter strokovni javnosti.

Na simpoziju, ki ga je odprl prof. dr. Franc Vrečer, so o svojih delih govorili dr. Maja Radivojša Matanović, dr. Aljoša Bolje, dr. Katja Čerpnjak, dr. Eva Tavčar Benković in dr. Jana Erjavec. Raziskovalne naloge potrjujejo njihovo odličnost in inovativnost, usmerjeno v doseganje postavljenih ciljev.

Letošnji Krkini nagrajenci

Prejemniki Krkinih nagrad za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela:

1. Dr. Maja Radivojša Matanović, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorica doc. dr. Pegi Ahlin Grabnar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, somentor izr. prof. dr. Iztok Grabnar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

2. Dr. Aljoša Bolje, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Janez Košmrlj, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

3. Dr. Katja Čerpnjak, Krka, d. d., Novo mesto, mentorica prof. dr. Mirjana Gašperlin, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, somentor prof. dr. Franc Vrečer, Krka,
d. d., Novo mesto, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

4. Dr. Eva Tavčar Benković, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Samo Kreft, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, somentor doc. dr. Damjan Janeš, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

5. Dr. Jana Erjavec, Nacionalni inštitut za biologijo, mentorica prof. dr. Maja Ravnikar, Nacionalni inštitut za biologijo

Prejemniki Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge:

1. Dr. Gregor Lorbek, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorica prof. dr. Damjana Rozman, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

2. Dr. Rok Šibanc, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor doc. dr. Rok Dreu, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

3. Dr. Mitja Pišlar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Aleš Mrhar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, somentorica prof. dr. Marija Bogataj, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

4. Dr. Tanja Koleša Dobravc, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Anton Meden, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, somentor doc. dr. Franc Perdih, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

5. Dr. Benjamin Prek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor akad. prof. dr. Branko Stanovnik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

6. Dr. Marko Slana, Krka, d. d., Novo mesto, mentorica prof. dr. Marija Sollner Dolenc, Fakulteta za Farmacijo, Univerza v Ljubljani, somentorica mag. Vesna Pahor, Krka, d. d., Novo mesto

7. Dr. Rok Gaber, Kemijski inštitut Ljubljana, mentor prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut Ljubljana

8. Dr. Aleš Ručigaj, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Matjaž Krajnc, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, somentor dr. Zdenko Časar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

9. Dr. Maša Bošnjak, Onkološki inštitut Ljubljana, mentor prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut Ljubljana

10. Dr. Jure Gujt, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentorica prof. dr. Marija Bešter Rogač, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

11. Dr. Lara Prosen, Onkološki inštitut Ljubljana, mentor prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut Ljubljana

12. Dr. Jasna Lojk, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, mentorica doc. dr. Mojca Pavlin, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

13. Dr. Barbara Pogorelčnik, Kemijski inštitut Ljubljana, mentor prof. dr. Tomaž Šolmajer, Kemijski inštitut Ljubljana, somentor doc. dr. Andrej Perdih, Kemijski inštitut Ljubljana

14. Dr. Jure Vajs, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Janez Košmrlj, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

15. Dr. Maša Sinreih, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorica prof. dr. Tea Lanišnik Rižner, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, somentor prof. dr. Jerzy Adamski, Institute of Experimental Genetics, Genome Analysis Centre, Helmholtz Zentrum Munchen

16. Saša Rezelj, Kemijski inštitut Ljubljana, mentor prof. dr. Gregor Anderluh, Kemijski inštitut Ljubljana, somentorica doc. dr. Marjetka Podobnik, Kemijski inštitut Ljubljana

17. Andrej Emanuel Cotman, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Danijel Kikelj, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, somentor dr. Rok Frlan, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

18. Dejan Lamešić, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Odon Planinšek, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

19. Jernej Kastelic, Krka, d. d., Novo mesto, mentor prof. dr. Franc Vrečer, Krka, d. d., Novo mesto, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, somentor Uroš Ocepek, Krka, d. d., Novo mesto

20. Nastja Bašelj, Krka, d. d., Novo mesto, mentor doc. dr. Tomaž Požrl, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, somentor dr. Boštjan Jerman, Krka, d. d., Novo mesto

21. Nejc Koračin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Iztok Golobič, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, somentor prof. dr. Franc Vrečer, Krka, d. d., Novo mesto, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

22. Urša Nagode, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorica doc. dr. Petra Kocbek, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

23. Maja Antončič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor izr. prof. dr. Marko Anderluh, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, somentorica prof. dr. Anna Bernardi, Oddelek za organsko kemijo, Univerza v Milanu

24. Klara Lombar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Jurij Svete, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

25. Urška Slapšak, Kemijski inštitut Ljubljana, mentor prof. dr. Janez Plavec, Kemijski inštitut Ljubljana, somentorica prof. dr. Kristina Djinović Carugo, Laboratoriji Maxa F. Perutza, Univerza na Dunaju.