Krka: predlagana dividenda 2,75 evra

Izplačilo že 20. julija.

Objavljeno
31. maj 2017 12.30
Krka
Cveto Pavlin
Cveto Pavlin

Novo mesto − Krkini delničarji bodo na skupščini 6. julija odločali o delitvi 142,7 milijona evrov lanskega bilančnega dobička. Za izplačilo dividend naj nameni 88,692 milijona evrov, kar pomeni 2,75 evra bruto na delnico. Lanska dividenda je bila 2,65 evra.

Dividende bodo začeli izplačevati 20. julija, upravičenci pa bodo delničarji, ki bodo v delniški knjigi vpisani 19. julija.

Po predlogu naj bi 26,982 milijona evrov bilančnega dobička razporedili za druge rezerve iz dobička. Enak znesek naj bi, glede na predlog, prenesli v naslednje poslovno leto.

Pridobivanje lastnih delnic

Skupščina bo odločala tudi o predlogu, da upravo pooblasti za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic, in sicer delež vseh lastnih delnic ne bo smel preseči deset odstotkov osnovnega kapitala, torej 3.279.344 delnic, pri čemer se bo upoštevalo tudi delnice, ki jih bo imela družba na dan podelitve pooblastila že v lasti. Pooblastilo bo veljalo za 36 mesecev.

Vodstvo družbe še predlaga, da se upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2016 podeli razrešnica. Za revizorja poslovanja v letošnjem letu predlaga družbo Ernst Young revizija.