Laško v prvem polletju prodale za 1,7% več pijač

Skupina Laško je v prvi polovici leta 2013 ustvarila 129,6 mio EUR prihodkov iz prodaje ter 14,7 mio EUR konsolidiranega dobička iz poslovanja.

Objavljeno
29. avgust 2013 21.43
uho*Pivovarna Lasko
R. D., Delo.si, STA
R. D., Delo.si, STA
Laško - Na današnji seji nadzornega sveta Pivovarne Laško, ki je bila zadnja seja nadzornega sveta v sedanji sestavi, so nadzorniki obravnavali in sprejeli nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine Laško.

Skupina Laško je v prvi polovici leta 2013 ustvarila 129,6 mio EUR prihodkov iz prodaje ter 14,7 mio EUR konsolidiranega dobička iz poslovanja.

V prvih šestih mesecih so družbe Skupine Laško prodale 1,86 mio hektolitrov vseh vrst pijač, kar je za 1,7% več kot v primerljivem obdobju leta 2012. Družbe so povečale prodajo na tujih trgih za 13,3% kot v primerljivem obdobju lani.

Skupna prodaja na tujih trgih sedaj znaša že več kot 34% skupne realizacije prodaje.

Konsolidiran čisti poslovni izid prvega polletja 2013 znaša 4,4 mio EUR, medtem ko je v prvem polletju leta 2012 Skupina Laško ustvarila čisto izgubo v višini 7,3 mio EUR.

Skupina Laško bo septembra začela prodajo Dela, Večera, Radenske in kosovske pivovarne Birra Peja, prodajni postopek glede Mercatorja pa teče po svoji dinamiki, je povedal predsednikov nadzornega sveta Vladimir Malenković.

 

Nadzorni svet Pivovarne Laško v aktualni sestavi se je danes sešel še zadnjič. Na junijski skupščini so delničarji v nov nadzorni svet družbe imenovali Enza Smrekarja, Petra Groznika, Gorana Brankoviča in Jožeta Bajuka. Njihov mandat bo začel teči z začetkom septembra.

 

Po neuradnih informacijah naj bi bila Smrekar (član uprave Droga Kolinske) in Brankovič (direktor Presada) kot vodilna človeka v Pivovarni Laško konkurenčnih družbah v navzkrižju interesov. Ali je temu tako, naj bi preverila protikorupcijska komisija.