Lastniki Banke Celje so se odpovedali prednostnim pravicam

Na skupščini soglasno potrdili izenačitev prednostnih delnic z navadnimi delnicami Banke Celje.

Objavljeno
10. oktober 2012 15.03
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje - Z odpravo prednostnih delnic, ki so lastnikom Banke Celje (BC) zagotavljale prednostno pravico pri izplačilu dividend do določene vrednosti v primerih, kadar ni možno izplačilo celotnih dividend, so se iz lastništva izhajajoče pravice delničarjev izenačile.

Odpravi prednostnih delnic, ki jih je doslej bilo za petino vseh delnic Banke Celje, ni na skupščini nasprotoval noben delničar, niti največja NLB, ki obvladuje nekaj več kot 41 odstotkov delnic, ne SOD in NFD 1 s skoraj 10 odstotki ter Abanka Vipa, Unior in zavarovalnica Triglav s po okoli 4 odstotki vseh delnic.

Skupščina je najprej z vsemi prisotnimi glasovi sprejela sklep o odpravi prednostnih delnic in njihovi izenačitvi z navadnimi delnicami, potem pa so poseben in enak sklep o tem sprejeli še lastniki prednostnih delnic, na enak način pa so skupaj in zatem ločeno izglasovali še uskladitev statuta BC z odločitvami skupščine. Nasprotovanj predlogom uprave BC na skupščini, kjer je bilo zastopanih nekaj manj kot 83 odstotkov vseh delnic, ni bilo.