Lastniki Merkurja o ukrepih zoper bivše vodstvo 5. decembra

Na skupščini Merkurja bodo lastniki na podlagi ugotovitev izredne revizije odločali o nadaljnjih ukrepih.

Objavljeno
04. november 2011 10.28
Posodobljeno
04. november 2011 11.10
Je. G., Delo.si
Je. G., Delo.si
Naklo - Uprava Merkurja je danes na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila sklic skupščine, ki bo 5. decembra. Na njej bodo lastniki na podlagi izsledkov izredne revizije odločali o nadaljnjih ukrepih za povrnitev povzročene škode zoper nekdanjo upravo pod vodstvom Bineta Kordeža, ki ji lastniki menda tudi ne bodo podelili razrešnice, piše STA.

Delničarji Merkurja se bodo na skupščini, ki bo 5. decembra z začetkom ob 10. uri potekala v kongresnem centru na Brdu pri Kranju, seznanili z izsledki izredne revizije posameznih poslov, ki so jo februarja letos tudi sami zahtevali. Na podlagi izsledkov revizije, ki jo je opravila družbe Deloitte revizija, uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, naj pooblasti upravo, da izvede vse potrebne pravne in druge postopke za povrnitev škode.

Vodstvo podjetja bo delničarjem predstavilo tudi revidirano letno poročilo za minulo leto. Ob tem lastnikom predlaga, naj ne podelijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu, ki sta podjetje vodila do sredine lanskega leta. Tako naj bi brez razrešnice ostali tedanji predsednik uprave Bine Kordež in člani uprave Milan Jelovčan, Goran Čelesnik in Marjan Smrekar ter nadzorniki Marta Bertoncelj, Jakob Piskernik in Branko Dernovšek.

Razrešnico pa naj bi od lastnikov prejela uprava in nadzorni svet Merkurja, ki sta v sredini lanskega leta prevzela vodenje družbe in izpeljala postopek prisilne poravnave, vključno z bivšim predsednikom uprave Bojanom Knupležem, ki je preminil v času vodenja družbe, 23. septembra lani in je bil na čelu podjetja manj kot tri mesece.

Po precejšnjih spremembah v lastniški strukturi podjetja, ki je posledica unovčitve zastavljenega premoženja Merfina in izvedbe prisilne poravnave s konverzijo terjatev, bo skupščina odločala tudi o imenovanju Petra Tevža za novega člana nadzornega sveta za mandatno obdobje do 24. februarja 2015.

Največji lastnik krovne družbe Merkur je s skoraj 14 odstotki vseh delnic beograjski Merkur International, ki je del skupine Merkur. S skoraj 11 odstotki je največji zunanji lastnik družba celovške Hypo banke Ananke Handels und Beteiligungs. Osemodstotni delež pa je obdržala kranjska Sava.

Pomembne deleže imajo tudi Banka Koper, Probanka, Factor banka, Gorenje, Abanka, Salonit Anhovo, Nova Kreditna banka Maribor, Iskratel, Skupina Viator&Vektor, Perutnina Ptuj, H&R, G Skupina in Cinkarna Celje. Merfin, v katerega so bili združeni menedžerji Merkurja ob prevzemu podjetja, pa je obdržal še 3,77-odstotni delež. Ker je Merfin v stečaju, je delež stvar stečajne mase, stečajnemu upravitelju pa se to soboto izteče podaljšani rok za preizkus terjatev.

Skupina Merkur je, kot je razvidno iz oktobra objavljenega letnega poročila, lani iz prodaje ustvarila 588 milijonov evrov prihodkov, izguba pa je skupaj z znašala 199 milijonov evrov. Medtem je krovna družba Merkur, ki je zaradi insolventnosti morala sprožiti prisilno poravnavo, lani ustvarila 317 milijonov evrov prihodkov od prodaje in zabeležila 220 milijonov evrov izgube.