Litostroj jeklo znova v ponovni prisilni poravnavi

Upravitelj je znova Žiga Stamenković, upniki pa lahko prijavijo svoje terjatve do 26. junija.

Objavljeno
25. maj 2017 15.14
ace/Litrostroj
M. F. K., STA
M. F. K., STA
Ljubljana − Ljubljansko okrožno sodišče je znova začelo postopek ponovne prisilne poravnave nad družbo Litostroj jeklo. Prvega je višje sodišče na predlog finančne uprave kot upnice družbe razveljavilo in prvostopenjskemu sodišču naložilo ponovno odločanje. Zadnje je zdaj presodilo, da je predlog za ponovno prisilko utemeljen.

Okrožno sodišče je za upravitelja postopka znova imenovalo Žigo Stamenkovića ter upnike pozvalo, naj prijavijo svoje terjatve do 26. junija, je razvidno iz današnje objave na Ajpesu.

Litostroj jeklo je ocenil, da bo v ponovni prisilni poravnavi, ki je možna, ker je od prve minilo več kot dve leti, poplačilo upnikov boljše, kot bi bilo v stečaju, za katerega se je zavzemala finančna uprava.

Družba je predložila dokazila, da s tem soglašajo upniki, ki so imetniki 53,6 odstotka terjatev, za katere je učinkovala prejšnja prisilna poravnava. Ponovna prisilka učinkuje samo na te terjatve.

Finančna uprava, do katere ima družba neporavnane obveznosti, tudi za prispevke za delavce, ki jih menda ni plačevala približno dve leti, se je pritožila nad prvo ponovno uvedbo prisilne poravnave, češ da pogoji zanjo niso izpolnjeni. Okrožno sodišče pa je presodilo drugače.

Družba imetnikom navadnih nezavarovanih terjatev, na katere je učinkovala prva prisilna poravnava, ponuja poplačilo 30 odstotkov vrednosti terjatev brez obresti v roku treh let ali konverzijo terjatev v osnovni kapital družbe.

Medtem naj bi se prestrukturirala tako, da bi premoženje oddala v najem ter strateškega prodala do konca leta 2020, nestrateškega pa do konca letošnjega leta. Kot smo že poročali, je velik del proizvodnih zmogljivosti družbe že najel poslovnež Ferdinand Marguč s povezanimi osebami.