Luka Koper: Strah pred politiko konflikta

Jovičič: Tak statut je diskriminatoren do zaposlenih in spodbuja politiko konfliktov. Antolovič: V zadnjem času je bilo že preveč zamenjav.

Objavljeno
07. oktober 2013 23.12
Slovenija, Ljubljana, 12.Marec2010, Portret Alenka Žnidaršič Kranjc. Foto: Igor Zaplatil/DELO
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Koper – »Predstavniki Slovenske odškodninske družbe so v Luko prišli kot kavbojci, da bi si vzeli nekaj, kar jim po demokratičnih načelih ne pripada. V zakonu piše, da zaposleni soodločamo in da bi celo lahko imeli do polovice članov v NS. To so sanje za to državo,« je po skupščini dejal Mladen Jovičič, predstavnik sindikata žerjavistov in član NS v Luki.

Zaposlene je najbolj prizadela sprememba statuta, po kateri delavski direktor nima več pooblastil za enakopravno zastopanje družbe. V upravi lahko le zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj. Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče tudi delavskega direktorja iz razlogov, ki so določeni v zakonu,« je po novem določeno v statutu, čemur nasprotujejo zaposleni. Zaradi teh sprememb in zaradi določila, da mora pri imenovanju ali odpoklicu članov uprave, predsednika in delavskega direktorja v nadzornem svetu obvezno sodelovati tudi predsednik NS, so predstavniki malih delničarjev napovedali izpodbojne tožbe. Mladen Jovičič je na skupščini izjavil, da se je večinski lastnik s tem odločil za politiko konfliktov in diskriminatornih odnosov do zaposlenih. »Strah me je, da taka sprememba ne prinaša družbi nič dobrega,« je dejal Jovičič.

Gašpar Gašpar Mišič je ob spremembah statuta izrazil pomisleke: »Imam pomisleke ob spremembah zato, ker so prav delavci v zadnjih letih odločilno opozorili na nepravilnosti in na izčrpavanje podjetja ter s tem pomembno pripomogli k spremembam in sedanjemu urejanju ter sanaciji poslovanja družbe. Vsako zavračanje delavcev in lokalne skupnosti pomeni za poslovanje pristanišča stagnacijo, saj ne omogoča razvoja,« je dejal Mišič, ki ne nasprotuje spremembam glede zahtevane izobrazbe in delovnih izkušenj. Obeh teh pogojev Mišič ne izpolnjuje.

Včerajšnje spremembe statuta omogočajo tudi zaposlitev prokurista, ki bi družbo zastopal skupaj s predsednikom uprave. Prokurist naj bi lastnikom pomagal v primeru kadrovskih zapletov. Marko Rems je kot član uprave odstopil. Zato bodo morali nadzorniki v kratkem poiskati še dva člana uprave: za finance in trženje.

Žare Sajič iz Soda je potrdil, da bo Rado Antolovič upravičen do potnih stroškov (torej tudi do letalske vozovnice) za vsako sejo nadzornega sveta. Na pripombo, da gre za visoke stroške, je Sajič odgovoril: »Ne bi komentiral. Gre za kompetentnega strokovnjaka, ki je dobrodošel in bo pomembno prispeval dodano vrednost pri delovanju nadzornega sveta. Drugi pomisleki so odveč.« Rado Antolovič je za Finance povedal, da bi Mišiča pustil v upravi, ker je bilo v zadnjem času preveč zamenjav vodstev, postavil pa bi mu jasne finančne, tehnične in operativne cilje, ki bi jih moral doseči.

Včeraj popoldne se je v Gledališču Koper na zboru za pristanišče sestalo približno 50 članov društva upokojenih delavcev Luke Koper in sindikata žerjavistov ter drugih Koprčanov, ki so nasprotovali zmanjševanju soupravljanja zaposlenih. Prepričani so, da so se državni lastniki doslej slabše izkazali kot zaposleni, ki so veliko več naredili za rezultate in razvoj podržavljenega pristanišča. Zbor ni bil tako glasen, kot bi bil, če se država in lokalna skupnost pred tem ne bi dogovorili za odločanje na včerajšnji skupščini za člane nadzornega sveta.