Mala in srednja podjetja vabijo z novimi platformami

Ljubljanska borza ponuja nove trgovalne platforme.

Objavljeno
15. februar 2018 18.22
Borza Ljubljana
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana – Slovenka podjetja se še vedno pretežno financirajo z dolžniškimi bančnimi viri, še posebej pa mala in srednja podjetja. Da bi jih pritegnili na kapitalski trg, jim Ljubljanska borza ponuja nove platforme, med drugim Progress in Funderbeam.

Vodja razvoja na Ljubljanski borzi Branko Železnik je pojasnil, da mala in srednja podjetja predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva. Gre za družbe, ki imajo manj kot 250 zaposlenih in manj kot 50 milijonov prihodkov. Te predstavljajo kar 99,8-odstotka slovenskega gospodarstva in zaposlujejo nekaj manj kot tri četrtine aktivne delovne sile.

Platforma progress

Ljubljanska borza zdaj tem podjetjem ponuja večstranski sistem trgovanja Progress, ki je namenjen hitremu, enostavnemu in poceni načinu izdajanja vrednostnih papirjev malih in srednje velikih podjetij za potrebe pridobivanja vseh oblik svežega kapitala – prek delnic, obveznic do komercialnih vrednostnih papirjev.

Platforma je namenjena podjetjem, ki še ne kotirajo na borzi, njena glavna prednost pa je v primerjavi s klasično kotacijo po Železnikovih besedah, da je vrednostne papirje tja mogoče uvrstiti hitreje in veliko ceneje. Uvrstitev delnic v borzno kotacijo lahko denimo stane od 7000 do 20.000 evrov, na platformi Progress pa skupaj 2300 evrov. Evropska banka za obnovo in razvoj za subvencioniranje teh stroškov namenila 200.000 evrov.  
Pogoj za uvrstitev je med drugim sklenitev pogodbe z enim od svetovalcev, ki jih bo potrdila borza, družba na progress trgu pa bo javna, čeprav bodo razkritja nekoliko manj zahtevna kot pri borznih družbah.

Nove priložnosti za vlagatelje

Potencialnim vlagateljem naj bi ta sistem prinesel nove investicijske priložnosti. To velja tudi za platformo množičnega financiranja Funderbeam, ki omogoča tudi sekundarno trgovanje.

Da bi malim in srednjim podjetjem bolj približali kapitalski trg in jih bolje pripravili za vstop nanj, bo Ljubljanska borza marca začela izvajati dveletni partnerski program, v okviru katerega bodo lahko ta podjetja pridobila potrebna znanja za to.