Slovaki bi Palomo izpulili iz poljskih rok

Medtem ko je vodstvo družbe pogodbo o povečanju kapitala podpisalo s skladom Abris, mali delničarji predlagajo Eco-Invest.

Objavljeno
22. december 2015 15.44
Slovenija, Sladki vrh, 24.1.2012 - Paloma foto:Tadej Regent/Delo
Nejc Gole
Nejc Gole

Ljubljana – Iz bitke za dokapitalizacijo in prevzem Palome se še ni umaknila slovaška skupina Eco-invest. Mali delničarji so namreč vložili nasprotni predlog k januarski skupščini, po kateri bi družbo dokapitaliziral Eco-invest, za delnico pa ponuja več kot Abris Capital, ki ga je Paloma izbrala za dokapitalizatorja

Paloma je prejšnji mesec s poljskim skladom Abris Capital podpisala pogodbo o 15-milijonski dokapitalizaciji družbe, o kateri bodo delničarji odločali na januarski skupščini. Nevena Tea Gorjup, ki je prek družbe Nevija manjšinska delničarka Palome in hkrati tudi pooblaščenka malih delničarjev, je vložila nasprotni predlog k dnevnemu redu skupščine, po katerem bi papirničarja dokapitaliziral Eco-invest.

»Predlagan nasprotni predlog zagotavlja izvedbo postopka povečanja osnovnega kapitala drube v enaki višini, kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet, vendar je predlagana emisijska vrednost delnice v postopku dokapitalizacije šest odstotkov višja, kot ga predlagata uprava in nadzorni svet.,« je zapisala Gorjupova v obrazložitvi nasprotnega predloga. Ta torej predvideva, da bi bil emisijski znesek novo izdane delnice 3,51 evra, medtem ko je ponudba poljskega sklada 3,3 evra. »Rok za vplačilo delnic, ki ga je strateški partner pripravljen spoštovati, je osem dni od sprejema sklepov na skupščini in izpolnitvi dodatnih pogojev, kot jih zahteva slovenska zakonodaja, denimo soglasja agencije za varstvo konkurence ter priprave izvedbenih aktov za vplačilo delnic,« je še zapisala. Skupščinski predlog uprave rok za vplačilo novih delnic postavlja na predvidoma 5. julij oziroma najkasneje do 5. novembra prihodnje leto. Po dokapitalizaciji bi Eco-invest dal prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic Palome po ceni, ki jo predlagajo za odkup delnic v dokapitalizaciji.

Večinski lastnik Palome je z 71 odstotki država, zato bo na skupščini odločilno glasovanje Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Ta je po sklenitvi dogovora Palome z Abris Capitalom sporočil, da podpira dokapitalizacijo družbe, a dodal: »Če bo kateri izmed obstoječih delničarjev oziroma zainteresiranih investitorjev pripravljen ponuditi višjo ceno, ima v skladu z zakonodajo kot delničar družbe možnost podati pred ali na skupščini nasproten predlog za dokapitalizacijo z višjo ceno na delnico. SDH bo takšen nasprotni predlog preveril in skladno z veljavno zakonodajo ustrezno upošteval, če bo le ta podprt s kredibilnim izkazom o financiranju transakcije.« Na SDH so včeraj k temu dodali le, da bodo svojo končno odločitev podali na skupščini in je predhodno ne komentirajo.

Nevena Tea Gorjup poziva SDH k podpori nasprotnega predloga, saj bi po njenih izračunih država v tem primeru s prodajo delnic Eco-investu zaslužila pol milijona evrov več kot pri pri prodaji Abris Capitalu, in sicer slabih 8,5 milijona evrov, mali delničarji pa bi dobili dobrih 207.024 evrov več oziroma 3,5 milijona evrov.

Eco-invest ni nov potencialni vlagatelj v Palomo, po navedbah Gorjupove so aktivno sodelovali v začetni fazi postopkov, vendar jim niso dovolili skrbnega pregleda in niso bili pozvani k oddaji zavezujoče ponudbe, čeprav so dali boljšo ponudbo kot Poljaki.

Predsednik uprave Palome Tadej Gosak je sicer v nedavnem intervjuju za Delovo prilogo Posel & denar dejal, da je Abris Capital ponudil najvišjo ceno, glede postopka pa je zatrdil, da je bil »voden transparentno in konkurenčno v skladu z mednarodno prakso«.

Eco-invest obljublja razvoj

»Eco-invest je strateški vlagatelj in je za nadaljni razvoj Palome boljši partner kot finančni sklad. Eco-invest je integriran v družino globalnega velika s področja proizvodnje celuloze in papirja, to je skupina Mondi. Prav zato lahko Palomi odpre dostop do neprecenljivega znanja ter jo hkrati oskrbi z zadostnimi finančnimi in tehničnimi viri, ki bodo podjetje stabilizirali in mu omogočili uspešno poslovanje v prihodnosti,« je predstavila Nevena Tea Gorjup. Po njenih navedbah skupina Eco-invest letno ustvari več kot 800 milijonov evrov prihodkov, lanski čisti dobiček je znašal 65 milijonov evrov.

Družba je tudi lastnica slovaškega SHP Group, proizvajalca gospodinjskih, higienskih in toaletnih papirnih izdelkov pod blagovno znamko Harmony. Ta papirnica letno ustvari dobrih 120 milijonov evrov prihodkov. Za primerjavo; Paloma je lansko leto zaključila s 87 milijoni evrov prihodkov od prodaje.