Marina Portorož ne bo več kotirala na borzi

Nekateri delničarji so napovedali izpodbojno tožbo, uprava pa jim je ponudila 65 evrov odpravnine na delnico.

Objavljeno
15. november 2011 13.12
Posodobljeno
15. november 2011 13.25
Marina Portorož
Pi. K., Delo.si
Pi. K., Delo.si
Portorož-  Delničarji Marine Portorož so na skupščini v ponedeljek sprejeli sklep o umiku delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev. Delničarjem, ki so odločitvi nasprotovali, je uprava predlagala izplačilo 65 evrov odpravnine na delnico.

Pooblaščenka delničarjev Petra Jereb, delničar in pooblaščenec delničarjev Tomislav Pirjevec ter delničar Enes Lojo, i so zaradi nestrinjanjam z umikom iz borze napovedali izpodbojno tožbo za vse sprejete sklepe na skupščini, je Marina Portorož sporočila prek spletne strani Ljubljanske borze.

Skupščina se je seznanila tudi z letnim poročilom za lansko leto. Potrdili in odobrili so tudi delo uprave in nadzornega sveta za lansko leto ter jima podelili razrešnico. Sprejeli so tudi sklep, da se 458.181 evrov bilančnega dobička uporabi za že izplačane dividende, ki so bile 25. marca izplačane v vrednosti 1,5 evra na delnico. Preostali del bilančnega dobička v višini 22.250.343 evrov pa se razporedi v preneseni dobiček družbe.