Med interesenti za Zavarovalnico Maribor tudi KD Group

Ena največjih zavarovalnic bo še letos prodana, zanjo se zanimajo vsaj trije interesent.

Objavljeno
10. oktober 2012 20.56
Slovenija, Maribor, 29.8.2011 - Zavarovalnica Maribor foto:Tadej Regent/Delo
Silva Čeh, gospodarstvo
Silva Čeh, gospodarstvo
Ljubljana – Ob prodaji deleža Zavarovalnice Maribor je živahno že na samem začetku, saj se je menda tik pred zdajci za oddajo nezavezujoče ponudbe v igro vključil tudi KD Group. NKBM je interesente že pozvala k skrbnemu pregledu, prodajo pa želi končati do konca leta.

Skrbni pregled naj bi končali v nekaj tednih, po najhitrejši različici bi bila kupnina na mizi že proti koncu novembra, vsekakor pa NKBM uradno pojasnjuje, da bi postopke prodaje radi končali do konca letošnjega leta. NKBM: »Odločitev o prodaji bo banka sprejela na podlagi skrbne preučitve ponudb, vseh strokovnih kriterijev in ocenjene dodane vrednosti za delničarje ter druge deležnike banke.«

Preriva se še KD Group

Kakor je videti, se je Pozavarovalnici Sava in avstrijski zavarovalnici Grawe pridružil še KD Group. Toda nobena od interesentk ne daje izjav, kako si zamišlja nakup deleža Zavarovalnice Maribor, ki se lahko giblje med 50 in 80 milijoni evrov, če naj bi veljalo, da vrednost Zavarovalnice Maribor dosega okrog 170 milijonov evrov. Kljub temu se v javnosti širijo različne informacije o konzorcijih, s pomočjo katerih bi interesentke kupile Zavarovalnico Maribor; na ta način bi se, domnevno, nakupa lotila Sava Re in KD Group.

Niti v Agenciji za zavarovalni nadzor podrobnejših informacij ne izdajajo, kakor smo že poročali, pa bodo vse zainteresirane enako obravnavali pri izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža. Vnaprej se je seveda težko opredeljevati, saj, kakor odgovarjajo v AZN, pred začetkom skrbnih pregledov še niso znane ali vsaj ne dokončno znane finančne konstrukcije, niti druge potrebne zaveze glede upravljanja Zavarovalnice Maribor, ki bodo potrebne, če bo zainteresirani in izbrani kupec tudi zaprosil za dovoljenje za kvalificirani delež.

Interesenti že tekmujejo s ceno

Po skopih neuradnih informacijah pa so interesenti že oddali nezavezujoče ponudbe in že zdaj tekmujejo v višini cene, ki jo ponujajo za ZM. Cena je lahko eden od odločujočih elementov, zlasti za prodajalko deleža, torej NKBM, ki mora tudi s prodajo ZM reševati svojo kapitalsko (ne)ustreznost. A prav tako pomembno je vprašanje, kaj zgolj kupec z najvišjo kupnino lahko prinese dolgoročno NKBM, kjer Sava Re že zdaj ni zanemarljiv »komitent«, in seveda kaj Zavarovalnici Maribor in slovenskemu zavarovalništvu, ki je ta čas ena še redkih slovenskih dobičkonosnih panog.

Iz NKBM so sporočili, da je več interesentov tako iz Slovenije kakor tujine oddalo nezavezujoče ponudbe. Pri tem je zanimivo, da je samo Pozavarovalnica Sava to informacijo tudi javno objavila – kot delniška družba, ki je na borzi skladno s pravili –, medtem ko je KD Group odgovoril, da prav zaradi svoje uvrščenosti na borzo »morebitnih razgovorov in projektov v teku tako ne more komentirati«. Svojih stališč ne pojasnjujejo niti v zavarovalnici Grawe. A tudi v NKBM pravijo, da navedb v medijih glede ponudnikov ne morejo potrditi oziroma razkriti: zaradi spoštovanja zaupnosti in cenovne občutljivosti. Predvsem pa ponavljajo, da želi NKBM s prodajo ZM izboljšati svojo kapitalsko ustreznost in tako utrditi banko samo.