Mercator z odškodninskimi tožbami nad Debeljakovo upravo

Nadzorniki Mercatorja so upravo pooblastili, naj zoper odgovorne bivše uprave začne pripravljati odškodninske tožbe.

Objavljeno
08. oktober 2013 18.28
SLOVENIJA,LJUBLJANA,29.1.2013.POSLOVNI STAVBA MERCATOJA. .FOTO:MAVRIC PIVK/DELO
Vanja Tekavec, gospodarstvo
Vanja Tekavec, gospodarstvo

Ljubljana - Nadzorniki Mercatorja so ravnokar končali sejo, na kateri so odločali o pooblastilu upravi za vložitev odškodninskih tožb zoper odgovorne osebe, ki so vodile največjega domačega trgovca v času od 2007-2011. Na seji so sprejeli sklep, naj aktualna uprava Tonija Balažiča začne s pripravo na vložitev odškodninskih tožb.

Od 2007do 2011 je Mercator vodila uprava Žige Debeljaka, ki je danes zaposlen v Gorenju. Že kmalu po Debeljakovem odhodu iz Mercatorja je novi nadzorni svet naložil upravi, naj pregleda več domnevno spornih poslovnih odločitev, povezanih z akvizicijami in večjimi projekti Mercatorja med letoma 2007 in 2011.

Poslovanje nekdanje uprave je pregledala revizorska družba PriceWaterhouse Coopers (PWC) in danes so njeno poročilo (to ni javno dostopno) dobili na mizo tudi nadzorniki. Časnik Finance poroča, da je bilo pri reviziji za zdaj ugotovljeno 12-milijonsko oškodovanje, pregled nekaterih poslov pa po navedbah časnika še poteka.

To je potrdila tudi uprava Mercatorja, ki je pravno poročilo naročila pri odvetniški družbi Zidar Klemenčič:

»Uprava družbe Mercator je na podlagi sklepa nadzornega sveta iz začetka leta naročila strokovni pregled določenih preteklih poslov, ki so bili izvedeni v obdobju od 2007 do 2011. Na podlagi strokovnega pravnega poročila, ki ga je pripravila Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič in ki je temeljijo tudi na predhodnem poročilu PWC, je nadzorni svet na današnji seji sprejel sklep o pripravi odškodninskih tožb zoper odgovorne člane bivše uprave. V skladu s sklepi nadzornega sveta se bodo nadaljevali ustrezni pravni postopki,« je sporočila uprava.

Mercator je zadnja leta rasel s širitvijo na jugovzhodne trge, vendar se je širil predvsem z zadolževanjem. To še zlasti velja za obdobje, ki ga je pod drobnogled vzela revizija PWC. Od leta 2007 do leta 2011, ko se je s svojo maloprodajno mrežo razširil v pet držav, je v širitev na balkanskih trgih vložil kar 860 milijonov evrov. Danes sta nadpovprečno dobičkonosna le dva trga, to sta del BiH in Slovenija, vstop na albanski in bolgarski trg, s katerih se je trgovec že umaknil, pa se je denimo izkazal za nepravilno odločitev, je delničarjem na junijski skupščini povedal Lahovnik.

Nekdanja uprava: "Ravnali smo kot dober gospodar"

Na napoved odškodninskih tožb so se danes odzvali tudi člani bivše uprave. V skupni izjavi so poudarili, da so ves čas svojega mandata delovali kot dober gospodar, z namenom uresničevanja začrtanih poslovnih ciljev in strategijo poslovanja, ta pa je bila javna in znana vsem deležnikom. Vse odločitve so bile podpte tudi s strokovnimi mnenji zunanjih strokovnjakov, so navedli.

»Vse poslovne odločitve so temeljile na ustreznih analizah, izkušnjah in presojah, pri najpomembnejših pa so se za dodatno potrditev poslovno-ekonomske utemeljenosti uporabile tudi analize in presoje zunanjih ekspertov, kot so cenilci nepremičnin, cenilci podjetij, zunanji pravni strokovnjaki itd. Družba Mercator je tudi edina slovenska borzna družba, ki je ob vseh strateških povezavah pridobila in objavila mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o primernosti ekonomsko-finančnih parametrov transakcij (t.i. fairness opinion), s čimer je izkazala najvišji standard skrbnosti. Določene poslovne odločitve so sicer zaradi nepričakovano slabših gospodarskih razmer prinesle manjše učinke od načrtovanih, a to glede na razmere svetovne gospodarske krize sodi med poslovna tveganja. Kot je znano, se z enakimi težavami sooča tudi večina bank in drugih podjetij, pa ne samo v Sloveniji, temveč po vsem svetu. Krize in njenih učinkov v takšnem obsegu in takšnem trajanju žal večina podjetij ni predvidela."

V skupni izjavi so zapisali še, da je skupina Mercator od leta 2006 do 2012 postala vodilni trgovec z živili v celotni regiji JV Evrope; prihodki so zrasli z 1,7 milijarde evrov na 2,9 milijarde evrov, skupina pa je z vstopom na nove trge vzpostavila poslovanje na vseh trgih v regiji, kot je bilo določeno z njeno strategijo. V tem obdobju je Mercator tudi redno izpolnjeval vse svoje obveznosti do vseh deležnikov: zaposlenih, finančnih partnerjev, lastnikov, dobaviteljev in širšega družbenega okolja. V letih 2006 do 2011 je Mercator ustvaril več kot 180 milijonov evrov čistega dobička, za ta leta pa je lastnikom izplačal tudi več kot 120 milijonov evrov dividend. Do konca leta 2011 je Skupina Mercator izpolnjevala tudi vse finančne zaveze, ki so ji jih predpisali bančni partnerji, so med drugim navedli člani nekdanje uprave.