Metal Ravne do več izdelkov iz specialnih jekel

Dve naložbi sta skupaj vredni več kot 20 milijonov evrov in bosta proizvodnjo izdelkov iz specialnih jekel povečali za 10.000 ton.

Objavljeno
08. december 2015 15.32
vidic/Metal
Ba. Pa.
Ba. Pa.

Ljubljana − V Metalu Ravne iz skupine Sij so v zadnjih mesecih zakjučili dve pomembni naložbi, skupaj vredni več kot 20 milijonov evrov. S tem so omogočili nadaljnje prestrukturiranje proizvodnega programa za izdelavo proizvodov za zahteven segment specialnih jekel z visoko dodano vrednostjo. Kljub temu bodo glavnino proizvodnega in prodajnega programa družbe še vedno predstavljala orodna jekla.

Posodobljena elektroobločna peč (EOP/UHP) z vgrajenimi gorilci pospešuje proces taljenja, s tem pa poleg manjših stroškov za energijo dosegajo tudi večjo proizvodnjo in višjo produktivnost. Hkrati so investirali tudi v novo odpraševalno napravo za staro in novo ponovčno peč, kar je pomemben doprinos k njihovim prizadevanjem za varovanje okolja.

V prihodnjem letu pričakujejo rast vrednostne in količinske prodaje. »Pričakujemo, da se bo zaradi nove pridobitve letna proizvodnja končnih izdelkov iz zelo zahtevnih specialnih jekel povečala za 10.000 ton,« pravi glavni direktor Metala Ravne Andrej Gradišnik in dodaja: »Zaradi predvidenih zaustavitev ob izvedbi naložbe v jeklarni je bila proizvodnja v prvih devetih mesecih letos nekoliko manjša kot v istem obdobju lani, vendar smo prihodke zaradi izboljšane strukture prodaje ohranili tako rekoč na enaki ravni kot lani, prodajna cena pa je bila zaradi izboljšane strukture v primerjavi z istim obdobjem leta 2014 celo višja.«

Nadaljevali bodo tudi z vlaganjem v nov zahtevnejši jeklarski program − četrto napravo EPŽ (elektropretaljevanje pod žlindro) in prvo napravo za vakuumsko obločno pretaljevanje. Prav tako nadaljujejo projekt posodobitve obrata Jeklarna, ki obsega tehnološko opremo za potrebe vlivališča.