Milejše omejitve za gospodarske lumpe

Poslanci so podprli novelo zakona o gospodarskih družbah.

Objavljeno
26. september 2013 17.07
Proizvodnja podjetja Domel 8.7.2013 Železniki Slovenija
Maja Grgič, gospodarstvo
Maja Grgič, gospodarstvo

Ljubljana – Poslanci so brez glasu proti podprli novelo zakona o gospodarskih družbah, ki odpravlja težave, do katerih je pri ustanavljanju podjetij prišlo, ker je ustavno sodišče delno razveljavilo 10.a in 10.b člen tega zakona. 

Gre za določila ZGD, ki naj bi poslovno nepoštenim osebam onemogočile ustanavljanje novih podjetij. A dosedanja ureditev je povzročala kar nekej težav, zaradi česar se je ustanavljanje podjetij znova podlajšalo: za samostojne podjetnike iz nekaj ur na dva dni, za gospodarske družbe pa iz tri do štiri dni podaljšal na tri tedne.

Petletna omejitev

Po novem tako podjetja pet let ne bo mogla ustanoviti ali postati njegov družbenik oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanj v gospodarstvu, glede delovnega razmerja ali socialne varnosti. Prav tako ustanovitelj ali lastnik ne bo mogla postati oseba, ki je na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev računov ali če je z več kot četrtinskim deležem udeležena v kapitalski družbi na takšnem seznamu. Izpolnjevanje teh pogojev bodo preverjali registrski organi in notarji, pa tudi informacijski sistem točk VEM. V ta namen zakon predvideva izmenjavo podatkov med poslovnim registrom, Davčno upravo in sistemom e-VEM.

Odprava nejasnosti

Po pojasnilih državne sekretarke Andreje Kert je želela vlada z zakonom odprava nejasnosti , pospešiti registracijo podjetzij, hkrati pa oonemigočiti ustanavljanej podjetij poslovno nepoštenim osebam.

Novela po drugi strani ukinja 10.b člen, po kateri bi pristojno sodišče molalo odpoklicati člane uprave ali nadzornega sveta, ki so bili v organih upravljanja družb, ki so pristale v insolvenčnih posotopkih, razen če ti dokažejo svoje posšteno in vestno ravananje. Prav umik tega člea je bil razlog, da stanka SLS ni podprla novele. Večina ostalih stank, tudi opozicijskih je zakon podprla.

Nad zlorabo vpisov

Novela ZGD preprečuje tudi zlorabo vpisa poslovnega naslova na nepremičnini. Po novem bo namreč za takšen vpis potrebno overjeno soglasje lastnika.

Novela, ki jo bo treba v prihodnje uskladiti še z zakoni, ki urejajo poslovni register in notariat, bo začela veljati dan po objavi v Uradnem listu.