Milijon evrov za sofinanciranje sejemskih nastopov v tujini

Spirit namerava podpreti do 113 podjetij,  rok za oddajo vlog je 13. junij.

Objavljeno
12. maj 2017 19.10
press-slovenija
Ljubljana - Javna agencija Spirit je objavila še en razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letošnjem letu, in sicer od junija naprej. Na voljo je milijon evrov, s katerimi namerava Spirit podpreti do 113 podjetij, od tega 77 v vzhodni in 36 v zahodni kohezijski regiji.

Namen javnega razpisa je prek sofinanciranja individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini v letošnjem letu podjetjem omogočiti predstavitve izdelkov oziroma storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetij.

Sredstva za MSP

Razpis je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Predvidoma bo letos koriščenih 700.000, prihodnje leto pa 300.000 evrov, piše v razpisu. Rok za oddajo vlog je 13. junij.

Obdobje upravičenih aktivnosti, ki so podlaga za povračilo stroškov, je od oddaje vloge do konca leta. Sejemski nastopi, ki bi se fizično zaključili pred 1. junijem oziroma pred oddajo vloge, niso upravičeni do sofinanciranja.

Zahtevek za izplačilo je potrebno poslati v 30 dneh po opravljenem sejemskem nastopu oziroma najkasneje do 31. januarja 2018.