Ministrstvo: Za espeje drugačna posojila

Banka SID ugodna posojila namenja najprej za družbe.

Objavljeno
02. oktober 2013 19.55
šipič obrtni sejem
A. S., Gospodarstvo
A. S., Gospodarstvo

Ljubljana – Samostojni podjetniki res ne morejo dobiti ugodnih kreditov iz razvojno-spodbujevalna programa banke SID za (mikro) financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij (MSP) v odgovoru na ugotovitve OZS pojasnjujejo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. V isti sapi pa dodajajo, da sta ta dva posojilnega sklada za MSP le dva od predvidenih štirih programov ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij, ki omogočata razmeroma visoke zneske kreditov.

Objavljeni ukrep je namenjen enotni ciljni skupini upravičencev - pravnim osebam zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe po Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjujejo še druge pogoje. Financiranje samostojnih podjetnikov na podoben način bi po navedbah ministrstva zahtevalo oblikovanje ločenega ukrepa finančnega inženiringa, prilagojenega potrebam omenjene oblike poslovanja in tržne vrzeli. Prvenstveno pa bi bilo treba oblikovati ločen posojilni sklad, namenjen izključno samostojnim podjetnikom, saj s.p.-ji večinoma ne izpolnjujejo pogojev.

Dodatno na ministrstvu še pojasnjujejo, da banka SID za samostojne podjetnike in druge oblike poslovanja neodvisno od Posojilnega sklada za MSP prek poslovnih bank že zagotavlja druge ugodne vire financiranja, ki so po informacijah banke SID še neizkoriščeni. Poleg tega pa prek Slovenskega podjetniškega sklada SID banka v okviru programa Mikrokrediti za mikro in mala podjetja izvaja tudi mikrofinanciranje samostojnih podjetnikov. Prav tako lahko samostojni podjetniki kandidirajo za sredstva v okviru razpisov Slovenskega podjetniškega sklada.