Na Dan zmage stavka v Adria Tehniki?

Krčenje delovnih pravic letalskih tehnikov in pristojnosti sindikata.

Objavljeno
03. maj 2017 20.04
tlo adria
Aleš Stergar
Aleš Stergar

Ljubljana - Zaposleni v Adria Airways Tehnika (AAT) so za 9. maj napovedali splošno stavko s katero želijo doseči podaljšanje veljavnosti obstoječe podjetniške kolektivne pogodbe (PKP) najmanj do sprejema nove oziroma sprememb sedanje PKP. Poslovodstvo je PKP odpovedalo aprila lani, zaposleni pa imajo na predlog povsem nove PKP vrsto pripomb, predvsem na področju delovnih pravic letalskih tehnikov in pristojnosti sindikata.

Matej Jemec, predsednik sindikata Letalsko-tehničnega osebja Adria Airways (LTO AA), ki deluje v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), pojasnjuje, da je bila veljavna PKP sprejeta leta 2012 (in je veljavna od januarja 2013) po dolgotrajnih pogajanjih, ter da ne drži ocena poslovodstva, da je zastarela in neučinkovita. Zato zaposleni ne vidijo razloga, zakaj je bila odpovedana celotna PKP, saj bi se jo dalo le popraviti/dopolniti.

Ob odpovedi PKP je poslovodstvo, glavni izvršni direktor AAT je Maks Pele, aprila lani napovedalo, da bo osnutek nove PKP - s katero naj bi bili tudi zaposleni zadovoljni - pripravljen sredi lanskega julija, septembra lani pa naj bi začeli s pogovori in njegovim usklajevanjem, tako da bi novo PKP sprejeli do konca lanskega leta.

Matej Jemec pravi, da so osnutek nove PKP v resnici prejeli šele januarja letos in da je njegova vsebina daleč od obljub. In da te tudi niso nikjer črno na belem zapisane. Tako je izplačilo delovne uspešnosti po tem osnutku v izključni pristojnosti poslovodstva, po veljavni PKP pa pri tem sodeluje tudi sindikat. Jemec tudi ocenjuje, da osnutek nove PKP drastično niža delavske pravice, predvsem letalskih tehnikov, ki predstavljajo jedro družbe. In katerih plače bi bile po novi PKP nižje. Tako se krči dopust, nižji so dodatki za neugoden delovni čas (nočno in praznično delo), ukinjajo se dodatki na neugodne delovne pogoje, višji so le dodatki za nadurno delo.

V poslovodstvu navajajo, da predlog nove PKP ohranja višino osnovnih plač in predvideva bolj učinkovito nagrajevanje delavcev. Do dialoga med poslovodstvom in zaposlenimi o predlogu nove PKP med januarjem in aprilom ni prišlo, po navedbah poslovodstva ni prišlo, "saj je sindikat zahteval, da se stara PKP podaljša za nadaljnjih pet let." Ker poslovodstvo tega pogoja po letu dni od odpovedi ni moglo potrditi, je predlagalo razpravo, dogovarjanje ter usklajevanje, a je sindikat kljub temu napovedal stavko.

V sindikatu so se pripravljeni pogajati, predlagajo pa podaljšanje veljavne PKP do sklenitve nove. V poslovodstvu so uporabo PKP pripravljeni podaljšati le do konca letošnjega junija, čeprav po sindikalni razlagi odpovedana PKP velja še šest mesecev po odpovedi, nato pa se jo še 12 mesecev uporablja, torej do oktobra 2017.

Sindikat je zato 21. aprila letos napovedal za 9. maj ob 7. jutranji uri splošno stavko (na delovnih mestih, v hangarju I. in pred poslovno stavbo AAT), ki bo trajala do izpolnitve zahteve po podaljšanju sedaj veljavne PKP. Na sestanku zaposlenih in poslovodstva 24. aprila Jemec ni smel sodelovati, dva dni kasneje pa na novem sestanku ni dobil odgovorov zakaj točno je sedaj veljavna PKP tako problematična, da ne more biti osnova za nadaljnjo veljavnost in pogajanja niti kje konkretno piše, da bodo delavci bolje nagrajeni, predvsem pa ni dobil zagotovila, da je vodstvo pripravljeno podaljšati sedaj veljavno PKP (to je sicer glavna stavkovna zahteva). Jemec pa upa, da bo vodstvo AAT le stopilo korak proti zaposlenim, podaljšalo sedaj veljavno PKP, in da bo stavka odpovedana.

Tudi v Sindikatu delavcev letalsko tehnične podpore AAT, članice Neodvisnosti KNSS, stavko po Jemčevih navedbah besed predsednice tega sindikata Milene Koselj Šmit, podpirajo, v stavkovnem odboru pa njihovih predstavnikov ni. Pisno soglasje za stavko je doslej podpisalo nekaj več kot devetdeset zaposlenih, slaba polovica vseh.