Ni izdelka, ki ne bi bil označen z etiketo

Za blago ni pomembno le, da je pravilno pakirano in embalirano, ampak in predvsem, da je pravilno označeno.

Objavljeno
25. november 2016 15.51
Posodobljeno
28. november 2016 10.01
mpi etikete
Cveto Pavlin
Cveto Pavlin

Skoraj ni izdelka, ki ne bi bil označen s kakšno nalepko, oznako, etiketo. Če drugega ne, je na njem črtna koda, ki omogoča avtomatično odčitavanje na blagajnah trgovin. Nalepke oziroma etikete po posameznih dejavnostih imajo posebne značilnosti, tehnologija tiskanja etiket pa je na visoki ravni. Tudi v Sloveniji, seveda.

Ustrezno pakiranje, embaliranje in označevanje polizdelkov ter gotovih izdelkov je pomemben del proizvodnih in prodajnih procesov. Je pomembno za učinkovit, varen in hiter prevoz blaga in ravnanje z njim v različnih fazah, kot so skladiščenje, manipuliranje, prevoz, dostava … Če so izdelki označeni s črtno kodo, je omogočena tudi njihova sledljivost.

Vsaka dejavnost oziroma panoga ima določene posebnosti, ki jih morajo upoštevati tudi izdelovalci etiket. Etiketa mora namreč ustrezati določenim funkcionalnim in kakovostnim standardom glede na namen in področje uporabe ter marketinškim potrebam. Na izbiro vrste in izvedbe etikete vplivajo številni parametri, od izpostavljenosti atmosferskim razmeram do obstojnosti na različne kemikalije.

Močna konkurenca in široka ponudba

Za blago torej ni pomembno le, da je pravilno pakirano in embalirano, ampak in predvsem, da je pravilno označeno. To je pomembno na proizvodnih in pakirnih linijah ter v logistiki. Kakovostno označevanje namreč zagotavlja celostno sledljivost izdelka v celotnem življenjskem ciklu – od proizvodne linije pa vse do končnega kupca. V Sloveniji smo pri označevanju izdelkov z etiketami zelo primerljivi z razvitim svetom. To pomeni, da sta tudi ponudba in konkurenca močni.

S tem ko proizvajalec označi svoj izdelek, da kupcu vedeti, da ima vzpostavljeno sledljivost od vhodne surovine do polizdelka in končnega izdelka. To zagotavlja kakovost izdelka in določeno varnost za potrošnika. Označevanje je predvsem standard pri tistih skupinah izdelkov, kjer je varnost potrošnika najpomembnejša, kot so na primer farmacevtska, živilska, avtomobilska, letalska, kemična, kozmetična industrija in še nekatere druge. Na nekaterih področjih je označevanje urejeno s predpisi (tudi internimi) in tudi v zvezi s standardi.

Funkcionalna in kakovostna merila

Vrsta uporabljene tehnologije za tiskanje etiket je odvisna predvsem od vrste izdelka oziroma embalaže ter predpisov in standardov. Izvedba etiket mora slediti določenim funkcionalnim in kakovostnim merilom, ki jih zahteva izdelek ali pa želi stranka. Glede na ta merila se izdelovalci etiket odločijo za tehnologijo tiska in dodelave.

V fazi določanja izvedbe in izbire tehnologije je ključna pridobitev informacij o namembnosti etikete, morebitnih zakonskih predpisih, povezanih z uporabo etikete, življenjsko dobo izdelka oziroma etikete na njem, o pogojih etiketiranja in primarni embalaži, v kateri bo izdelek, marketinških učinkih etiketiranja in še marsičem drugem.

Digitalni tisk je prilagodljivejši

Tehnologije tiskanja etiket v osnovi lahko razdelimo na klasične in digitalne. Za klasični tisk etiket so potrebni klišeji, ki so zelo dragi in namenjeni prenosu barve na tiskani material. Tak tisk je navadno namenjen večjim količinam enakih etiket, saj so uporabljene precej cenejše barve in tudi tehnologija je produktivnejša.

Sodobnejši je digitalni tisk etiket, za katerega so značilni hitrost, prilagodljivost in nizki stroški priprave tiska, saj za začetek dela niso potrebni dragi klišeji. To je še posebno pomembno, ko so potrebni tisk spreminjajočih se podatkov na etiketi, kot so številčenje, črtne ali QR-kode, spremenljive vsebine ipd. Poleg tega digitalni tisk omogoča kratke dobavne roki, najvišjo kakovost tiskanja …

Marketinška in deklaracijska vloga etiket

Eno najbolj dinamičnih področij, na katerem je etiketa v marketinškem pomenu še posebno pomembna, je živilska industrija. Etiketa za živila mora biti po eni strani dovolj atraktivna (marketinška vloga), da v trenutku pritegne pozornost kupca, po drugi strani pa mora ustrezati funkcionalnim in tehničnim standardom, kjer ključno vlogo igrajo obstojnost materiala in lepila, da barve ne gredo skozi etiketo in embalažo in da etiketa ni občutljiva na atmosferske vplive.

Podobno velja tudi za etikete v farmacevtski, kemični in kozmetični industriji, pri katerih so pomembni visoko kakovostni standardi pri izbiri materialov za etikete in nizki toleranci pri barvni skladnosti tiska. V živilski, farmacevtski in kozmetični industriji je treba ločiti med etiketami, ki so namenjene vizualni prepoznavnosti izdelka (marketinške etikete), in med tistimi, ki so nosilci potrebnih oziroma zakonsko predpisanih informacij (deklaracijske etikete).

Nalepke tudi v logistiki

Označevanje z etiketami je pomembno tudi v transportu in logistiki. To omogoča boljšo kakovost storitev, hitrejši, varnejši in zanesljivejši pretok blaga ter informacij v preskrbni verigi. Etikete za potrebo logistike in pakiranje se navadno tiskajo na embalažo, lahko pa tudi neposredno na izdelke oziroma predmete. Na takšnih etiketah je natisnjenih več različnih tekstovnih informacij in tudi črtnih kod za branje s skenerji.

Na logističnih etiketah je poleg črtne kode navadno več spremenljivih podatkov, kot so vsebina paketa, različni naslovi in naslovniki ter drugi logistični podatki. Logistične etikete so natisnjene skladno s priporočilom združenja GS1. Zakaj običajno? Zato ker je vsebina logističnih etiket marsikdaj odvisna od dogovora med proizvajalcem in kupcem posameznih izdelkov.