Nova ekološka merila za računalnike, pohištvo

Krožno gospodarstvo:  Evropska komisija sprejela stroge zahteve za uporabo znaka EU za okolje

Objavljeno
17. avgust 2016 20.25
Marjana F. Kristan
Marjana F. Kristan
Ljubljana – Evropska komisija je v okviru sheme znak EU za okolje sprejela nova ekološka merila za računalnike, pohištvo in obutev. Proizvajalci, ki želijo uporabiti znak EU za okolje, morajo izpolnjevati stroge zahteve v zvezi z okoljskimi lastnostmi proizvoda, hkrati pa upoštevati določene varnostne in družbene vidike.

Proizvajalci računalnikov, tako osebnih, prenosnih kot tabličnih, bodo med zasnovo in proizvodnjo naprav morali upoštevati energijsko učinkovitost in možnosti nadgradnje. Prav tako bo pomembno, da se naprava in njeni deli lahko preprosto razstavijo, obnovijo in reciklirajo.

Omejevanje uporabe nevarnih spojin

Proizvajalci pohištva bodo morali skrbneje načrtovati življenjski cikel izdelkov in posebno pozornost nameniti uporabi nevarnih sestavin ali ostankov, ki bi lahko onesnaževali zrak. V obratih za proizvodnjo obutve pa bo treba poskrbeti za izboljšanje družbene odgovornosti podjetja in zagotoviti ustrezne delovne razmere.

Namen spremenjenih okoljskih meril je uporaba materialov, proizvedenih na bolj trajnosten način (ob upoštevanju pristopa analize življenjskega kroga), omejevanje uporabe nevarnih spojin, ravni nevarnih ostankov in prispevka pohištva k onesnaževanju zraka v zaprtih prostorih ter spodbujanje obstojnih in visokokakovostnih proizvodov, ki jih je lahko popraviti in razstaviti.

Milavec: Intenzivno vključevanje dizajn managementa

Kot je za Delo povedal direktor Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS Igor Milavec, so najnovejša merila evropske komisije pričakovana, saj je vedno bolj jasno, da bodo okoljske lastnosti proizvodov in povečevanje varnostnih in družbenih vidikov proizvajalcev, tudi pohištva, imele na trgu vedno večjo težo. Tega se po njegovem mnenju v glavnem zavedajo tudi slovenski proizvajalci pohištva in to iz leta v leto bolj vključujejo v proizvodne procese.

»V ta paket seveda spada tudi skrbna raba surovin in energije in nanju vezan življenjski cikel izdelkov. Slednjega bodo podjetja še skrbneje načrtovala tudi z raznimi metodami, kot so npr. eko dizajn in dizajn management. Vključevanje dizajn managementa v pohištvena podjetja bo v tem in naslednjem letu še posebno intenzivno, saj bo to osrednja tema izobraževalnega projekta Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesni industriji, ki ga financira direktorat za lesarstvo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, razpisuje pa Sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje, izvedel pa ga bo konzorcij pod vodstvom Zavoda Lesarski grozd,« poudarja Milavec.

Obenem dodaja, da je prav izobraževanje in izmenjava dobrih praks namreč najboljša pot za vključitev omenjenih meril evropske komisije ter drugih zahtev trga in zakonodaje v poslovne procese lesarskih in pohištvenih podjetij. Po besedah Igorja Milavca slovenska pohištvena industrija že sedaj z različnimi pristopi skrbi za nadzor in uporabo nevarnih snovi. Bodo pa to nadgrajevali tudi preko omenjenih izobraževanj za zaposlene v lesarskih in pohištvenih podjetjih.

Za hitrejši prehod na krožno gospodarstvo

Proizvajalcem, ki so za svoje proizvode pridobili znak EU za okolje za leseno pohištvo na podlagi prejšnjih meril, pa bo treba omogočiti prehodno obdobje za prilagoditev svojih proizvodov tako, da bodo ustrezali spremenjenim okoljskim merilom in zahtevam.

EU si z znakom za okolje prizadeva za hitrejši prehod na krožno gospodarstvo s spodbujanjem trajnostne proizvodnje in potrošnje. Kot navajajo v evropski komisiji, pregledna ekološka merila omogočajo potrošnikom zavestne odločitve brez odrekanja kakovosti proizvodov. Po drugi strani znak EU za okolje daje priznanje proizvajalcem, ki proizvajajo vzdržljive in popravljive izdelke, ob tem pa vlagajo v inovacije in varčujejo z viri.