Novartis ceni slovensko znanje

Lek odprl prvi objekt za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila v Sloveniji. Naložba vredna več kot 28 milijonov evrov.

Objavljeno
05. julij 2016 20.28
lek
Cveto Pavlin
Cveto Pavlin

Mengeš − V Leku, članu skupine Sandoz, so danes v prisotnosti predsednika vlade dr. Mira Cerarja slavnostno odprli prvi objekt v Sloveniji za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila. S tem so v Slovenijo prvič pripeljali originatorsko farmacevtsko proizvodnjo, saj je doslej pri nas potekala le proizvodnja generičnih učinkovin in zdravil. Naložba je znašala več kot 28 milijonov evrov in je največja posamična naložba Novartisa v Sloveniji doslej.

Današnja pridobitev je nedvoumen dokaz, da smo se pred več kot desetimi leti pravilno odločili, ko smo kot strateškega kupca prepoznali družbo Novartis, ki nadaljuje z vlaganji v Sloveniji, je ocenil Cerar.

Zadnja pridobitev za Lek in Slovenijo pa je posebej pomembna, saj podjetje v Slovenijo prvič uvaja originatorsko farmacevtsko proizvodnjo. »Zato mi je v posebno zadovoljstvo, da je Novartis Slovenijo prepoznal kot partnerko, ki ponuja stabilno in zanesljivo poslovno okolje z izobraženimi in kakovostnimi delavci. Kot okolje, kamor je vredno vlagati, ustvarjati nove poslovne projekte in izkoriščati nove poslovne priložnosti,« je izpostavil premier.

Predsednik vlade, ki je pospremil Lek na poti doseganja novega razvojnega mejnika, je ob tem poudaril, da je do investicije prišlo tudi zaradi izjemne predanosti zaposlenih, organizacije dela ter znanja, predvsem pa pogleda naprej. S tako vizijo, s stalno mislijo na prihodnost, bi morala delovati celotna slovenska družba, je dodal.

Premier Miro Cerar (v sredini), prvi mož Leka Vojmir Urlep (levo) in Egidij Capuder na otvoritvi Lekovega obrata v Mengšu. Foto: Tomi Lombar/Delo

Kot je spomnil, imamo v Sloveniji predan in izobražen kadrovski potencial. Slednjega kot druge potenciale pa bomo lahko izkoristili v svoj pride le s povezovanjem in sodelovanjem. Vlada bo pri tem še naprej delala vse za ustrezno in varno poslovno okolje ter dvigovala zavest, da moramo biti tudi sami dober gospodar, je obljubil.

Ob tem je še spomnil, da smo medtem sami izšli iz krize, vlada zagotavlja politično stabilnost, javnofinančno disciplino, ob tem prosperira gospodarstvo, prav tako pada brezposelnost. Vlada bo v tej smeri delovala še naprej, je poudaril premier ter zaključil, da so nam v luči izboljšanih ključnih makroekonomskih kazalcev tako tudi minuli mesec zvišali bonitetno oceno.

Znanje in dolgoletne izkušnje

Lek se je v svojem obratu v Mengšu v zadnjih letih okrepil in postal pomembna Sandozova in Novartisova razvojno-raziskovalna in proizvodna lokacija za farmacevtske učinkovine in biofarmacevtiko.

Egidij Capuder, direktor farmacevtskih učinkovin Mengeš, kamor sodi novi obrat za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila, je na otvoritvi povedal: »Imamo pomembno vlogo v razvoju in proizvodnji izbranih zdravilnih učinkovin visokih vrednosti. Naše znanje, dolgoletne izkušnje in izjemno kakovostna proizvodnja učinkovin so prispevali k odločitvi Novartisa, da za novo naložbo izmed več možnih proizvodnih lokacij po svetu za proizvodnjo tehnološko zahtevnih učinkovin za inovativna zdravila izbere prav Mengeš. To je velik dosežek, s katerim dokazujemo, da je slovensko znanje pri eni največjih farmacevtskih družb na svetu prepoznano in cenjeno.«

Sinergijski učinki sodelovanja

»Enota farmacevtskih učinkovin Mengeš je v Sandozu in Novartisu poznana kot lokacija, ki obvladuje tehnologije fermentacije in kemijske sinteze ter uporablja zelo zahtevne tehnike čiščenja s preparativno kromatografijo. Prav to je bil eden od sinergičnih učinkov sodelovanja, ki je prepričal Novartis, da se je odločil za naložbo v Sloveniji,« je poudaril Juan Andres, globalni vodja tehničnih dejavnosti v Novartisu.

Obvladanje tehnologije fermentacije in kemijske sinteze je  Novartis prepričal, da se je odločil za naložbo v Sloveniji. Foto: REUTERS Pictures

Z novim delovnim področjem so v Mengšu odprli 20 novih delovnih mest. Proizvodnja učinkovin za inovativna zdravila je visokotehnološka in temu primerna je tudi izobrazbena struktura zaposlenih, ki so predvsem kemiki, kemijski tehniki in procesni inženirji. Učinkovine v novem obratu bodo proizvajali po Novartisovi tehnologiji, vključno z manjšo izboljšavo, ki je doprinos Lekovega znanja.

Visoki okoljski standardi

Zasnova obrata in okoli 40 odstotkov opreme je plod slovenskega znanja. Novi obrat bo okrepil proizvodno dejavnost zdravilnih učinkovin visokih vrednosti na mengeški lokaciji, hkrati pa predstavlja velik potencial za izmenjavo znanj in izkušenj z Novartisom.

Tako kot vse Novartisove naložbe je morala tudi ta že v fazi načrtovanja zadovoljiti visoke Novartisove standarde okoljske odgovornosti in energetske varčnosti. V celoti so upoštevali vse okoljevarstvene standarde in zakonske zahteve, ki so v veljavi v Sloveniji.

Pridobili so vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja, ki opredeljujejo mejne vrednosti izpustov v zrak in vodo, ravnanje z odpadki, ukrepe za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in načine varnega skladiščenja surovin in izdelkov na lokaciji. Proizvodnja je tako varna in ne ustvarja prekomernih vplivov na okolje.