Novela zakona o holdingu prinaša večjo normiranost

Združenje nadzornikov Slovenije je podalo pripombe na zakon o državnem holdingu.

Objavljeno
02. oktober 2013 13.06
mpi_Pokrajinska zakonodaja
Ma. G., gospodarstvo
Ma. G., gospodarstvo

Ljubljana - Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) ocenjuje, da predstavlja novi predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu večjo zakonsko normiranost tega področja, kot je to veljalo v primeru prejšnjih zakonov, ki so urejali področje upravljanja državnih naložb.

Kot ugotavljajo v ZNS, predlog pomembno zaostruje odškodninsko odgovornost organov vodenja in nadzora v državnih družbah in natančneje opredeljuje proces, ki naj bi tem družbam omogočil povračila škod kot obveznost dokumentirane obrazložitve razlogov za morebiten odstop od uveljavljanja odgovornosti.

Omejevanje korupcije

Pomemben napredek po jihovem mnjenju tudi poglavje z ukrepi za krepitev integritete in odgovornosti ter omejevanje tveganj za korupcijo, nasprotje interesov in zlorabo notranjih informacij pri upravljanju naložb države. "Deluje preventivno in dolžnost razkritja in izogibanja nasprotju interesov nalaga natančneje, kot je to predpisano z zakonom o gospodarskih družbah in kodeksi upravljanja, ne le organom vodenja in nadzora SDH, ampak tudi organom v družbah, v katerih ima SDH večinski delež in prevladujoč vpliv," so sporočili.

V ZNS poudarjajo, da je potrebno zagotoviti veljavnost 56. člena predloga zakona o SDH, ki pravi, da se za gospodarske družbe, v katerih ima SDH prevladujoč vpliv ali večinski delež, ne uporablja zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ampak samo za SDH. Predlog novele ZDIJZ je v neskladju s tem členom, opozarjajo v ZNS.

Uskladiti določila o prejemkih

Združenje še meni, da je treba uskladiti zakonska določila glede prejemkov poslovodnih organov v državnih družbah.