Novi nadzorni svet Casinoja Portorož začasno vodi Peternel

V prostorih Casinoja Portorož je zasedal novi nadzorni svet, ki so imenovali pred šestimi dnevi na sporni skupščini.

Objavljeno
14. november 2011 14.45
Posodobljeno
14. november 2011 14.52
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper

Portorož - Sejo so sklicali trije novi člani tega nadzornega sveta, ki sodijo v krog Casino Riviere, sicer lastnika s trenutno največjim (68-odstotnim) deležem glasovalnih pravic. Za začasnega predsednika so izvolili Mitjo Peternela, direktorja Casino Riviera, in njegovega namestnika Marjana Tomažiča, nekdanjega direktorja Casinoja Bled.

Nadzorniki (poleg obeh imenovanih je novi član še Damjan Toman, prisostvovala pa sta še predstavnika zaposlenih: Mirjan Ražman in Branko Rautovič) so sklepali samo o novem vodstvu nadzornikov, za katerega so se odločili, da naj bo začasno do odločitve sodišča glede izpodbojne tožbe Kada in Soda na sporno skupščino. Preostalih predvidenih točk niso obravnvali, ker na seji ni bilo uprave (hkrati sta zbolela tako predsednik Andrej Bošnjak kot član Roman Bažec). Na seji tudi ni bili Andreje Kert (ki jo je v NS predlagalo ministrstvo za finance), saj naj bi po neuradnih informacijah odstopila s te funkcije.

Kad in Sod sta minuli teden obvestila upravo in vse delničarje Casinoja Portorož, da so na javno vabilo, s katerim so zbirali ponudbe za nakup delnic Kada in Soda v Casinoju Portorož, v roku prejeli samo ponudbo družbe Casino Bled. Slednja je pripravljena za sanacijo Casinoja Portorož zagotoviti najmanj 5 milijonov evrov, vendar 15 dni po zagotovitvi, da je uprava s sindikati dosegla sporazum, na podlagi katerega se razveljavijo vsi kolektivni dogovori o pravicah delavcev in se pravice uredijo na ravni panožne kolektivne pogodbe za gostinstvo in turizem (najkasneje do 15. februarja 2012). Ponudbo so dali še pod pogojem, da se delavci odpovedo zahtevkom iz naslova prikrajšanja plačil pri individualnih pogodbah in domnevno nepravilnih napitnin. Casino Bled svojo ponudbo pogojuje še, da se ne spreminja sprejetih skupščinskih sklepov, statuta in organov upravljanja družbe in da na skupščini lahko glasujeta Sod in Kad ali kupec njunih delnic.

Zaradi take ponudbe in obvestila Kada in Soda je Casino Riviera dopolnil svojo prijavo Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), da gre pri načrtovani prodaji Kadovih in Sodovih delnic za opustitev dolžnega ravnanja, saj bi po takem postopku prodaje omogočili pridobitev protipravne premoženjske koristi določeni gospodarski družbi oziroma zasebniku in to v nasprotju z veljavnimi predpisi in zakoni. V prijavi je prijavitelj zapisal, da je iz javne ponudbe razpisa prodaje jasno, da mora biti ponudba brezpogojna. Casino Bled pa s postavljanjem pogojev ni zadostil pogojem javnega razpisa Kada in Soda. Iz pisma Kada in Soda upravi Casinoja je prijavitelj na KPK razbral tudi, da sta državna sklada nezakonito vplivala na upravo Casinoja in na zaposlene v družbi, da se odpovedo svojim pravicam iz delovnega razmerja. S tem dokapitalizacija v Casino morda sploh ne bi bila več potrebna. Casino Bled zahteva tudi, da naj Kad in Sod glasujeta na skupščinah družbe in s tem kršita odločbo sodišča, ki je skladoma odvzelo glasovalno pravico. "Kad in Sod v nasprotju z odločbo sodišča silita v nezakonita in kazniva dejanja," je zapisal prijavitelj na KPK. Po mnenju Mitje Peternela, si v vodstvu Kada in Soda z nezakonitimi dejanji inpritiski ustvarjata zmedo med delničarji družbe in s tem onemogočata sanacijo Casinoja Portorož. Doslej je samo Casino Riviera podala zavezujočo ponudbo za sodelovanje v postopku dokapitalizacije družbe. Prav ta delničar (ki ima 32,5 odstotni lastniški delež in 68-odstotkov glasovalnih pravic) pričakuje od ministrstva za finance soglasje za dokapitalizacijo.

Če do 25. novembra nekdo ne izpelje dokapitalizacije, Casinoju grozi stečaj. Tako je veljalo doslej. Ta temeljna ugotovitev pa je kot kaže že nekaj časa drugačna. Vse glasnejši so neuradni glasovi, ki razlagajo, da Casino Portorož od septembrske skupščine dalje ni več insolventen in da torej ne izpolnjuje več pogojev za stečaj. Konec septembra so namreč na skupščini znižali osnovni kapital družbe s 14,7 na 7,063 milijona. Z razliko so pokrili Casinojevo izgubo in ustvarili 1 milijon evrov kapitalskih rezerv. V sredo naj bi zasedal še en nadzorni svet, to je tisti, ki naj bi ga še vodil Simon Černetič.