Novi predsednik uprave Save je Aleš Aberšek

Nadzorni svet je danes sprejel razrešitev Mateja Narata ter imenoval novega predsednika in nedomestnega člana uprave.

Objavljeno
19. november 2015 13.47
iza*Abersek
Urban Červek
Urban Červek

Ljubljana − Nadzorni svet Save je danes sprejel sporazumno razrešitev Mateja Narata z mesta predsednika uprave Save, ki se je tudi odrekel vsakršni odpravnini, in za novega predsednika uprave imenoval Aleša Aberška, dosedanjega člana uprave Save, ter skladno s 273. členom ZGD Matevža Marca za nadomestnega člana uprave za obdobje največ enega leta.

»S svojo odločitvijo je nadzorni svet zagotovil nemoteno uresničevanje funkcije vodenja družbe s strani kompetentne uprave,« so preko portala ljubljanske borze sporočili iz Save.

Leta 1977 rojeni Aberšek je poklicno pot je začel leta 2002 v slovenski UniCredit Banki kot analitik poslovanja v oddelku ključnih komitentov. Po dveh letih je odšel v družbo Sava, d.d., kjer je leta 2007 postal vodja oddelka Naložbenih financ, leta 2010 pa direktor področja Upravljanje s tveganji. V letu 2011 je postal prokurist hčerinske družbe Sava medical in storitve. Člana uprave Save je postal januarja 2014.

Nadzorni svet je upošteval argumentacijo nekdanjega predsednika uprave Mateja, da bodo z njegovim odstopom lastniki in upniki družbe Sava d.d. »razbremenjeni vsiljenih kadrovskih in drugih špekulacij lažje in v čim krajšem možnem času sprejeli odločitev o vsebinskem prestrukturiranju Save d.d« in zato sprejel njegov predlog za razrešitev.

Nadzorni se je danes seznanil tudi s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava d.d. v obdobju januar do september 2015. Ugotavljajo, da Sava Turizem letos dosega »izvrstne rezultate.« »Letošnji pozitivni trend poslovanja se odraža v 51,6 milijonov evrov poslovnih prihodkov v obdobju januar do september 2015, kar je za šest odstotkov več od enakega obdobja preteklega leta ter več od načrtov. Družbe dejavnosti Turizem so poslovale s čistim dobičkom v višini 5,1 milijona evrov.

Obvladujoča družba skupine Sava, d.d., ki je v postopku prisilne poravnave, pa je zaradi dodatnih slabitev finančnih naložb, dodatno obračunanih obresti in rezervacij za storitve v postopku prisilne poravnave obdobje zaključila s čisto izgubo v višini 18,6 milijonov evrov.