O dokapitalizaciji Adrie Airways 19. januarja

Nove delnice naj bi ponudili predvsem prihodnjim lastnikom.

Objavljeno
18. december 2015 14.37
tre-MARIBORSKO LETALIŠČE
A. S.
A. S.

Zgornji Brnik − Poslovodstvo in nadzorniki Adrie Airways so preklicano sejo skupščine delničarjev, ki se je je oprijelo ime dokapitalizacijska, sklicali za 19. januar. Ob preklicu seje je bilo pojasnjeno, da do 23. novembra »ne bodo zaključena vsa usklajevanja v prodajnem postopku, v katerem je treba uskladiti večje število deležnikov«.

Glavna točka delničarske skupščine je tudi tokrat do osemmilijonska dokapitalizacija AA, ki naj bi se zgodila še pred prodajo 91,58-odstotnega deleža družbe, ki je zdaj v lasti Slovenskega državnega holdinga (SDH − 71,95 odstotka) in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB, Slaba banka − 19,63 odstotka). Osnovni kapital naj bi z izključno denarnimi sredstvi s sedanjih 3,5 milijona evrov povečali za največ osem milijonov evrov. Pri vplačilu sedanji delničarji ne bodo imeli prednosti.

Z dokapitalizacijo hoče SDH povečati lastniški kapital družbe in s tem izboljšati kapitalsko ustreznost družbe, so že oktobra pojasnili v SDH in v AA. Adria Airways je izdala 3.542.445 navadnih imenskih prostoprenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico. Ker bi vložek enega evra pomenil eno delnico, bi ob vplačilu maksimalnega zneska vplačnik dejansko postal večinski, 69-odstotni lastnik družbe.

Oktobra so v AA pojasnili, da bi vse na novo izdane delnice vnaprej ponudili znanim vlagateljem − predvidoma prihodnjim lastnikom, saj je prevozniška družba že mesece v prodajnem/privatizacijskem postopku.

Na skupščini 19. januarja naj bi delničarji v skladu s kodeksom, priporočili in zakonskimi spremembami spremenili in dopolnili tudi statut družbe in ponovno imenovali za nadzornika Toneta Pekolja in Sergeja Goriupa, ki sta že zdaj predsednik in namestnik predsednika NS AA.