O turizmu po koncu zime

Unior izboljšuje donosnost, zato so odločitev o prodaji Krvavca in Rogle lahko preložili

Objavljeno
04. december 2015 20.31
Unior
Brane Piano
Brane Piano
Zreče - Unior po pogodbi z bankami upnicami iz junija 2013 ter v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranje odplačuje nekatere glavnice in obresti nanje. Zadolženost je tudi letos znižali znaša nekaj več kot 123 milijonov evrov. Predlani napovedana prodaja turistične divizije, torej Rogle, Krvavca in Term Zreče, pa zaradi nezanimanja kupcev ni prednostna naloga skupine Unior.

Prav nasprotno, v načrtih do leta 2020 uprava napoveduje dodatno rast prihodkov iz turistične dejavnosti. V strukturi je matična družba Unior v devetih mesecih z odkovki ustvarila 59, z ročnim orodjem 20, s turizmom pa že 11 odstotkov od 121 milijonov evrov prihodkov. Do leta 2020 se želi Unior s svojim turizmom pod blagovno znamko Unitur uvrstiti med najboljše ponudnike v širši regiji, delež turističnih nočitev pa predvsem s tujci povečati na 2,3 odstotka. Letos so našteli več kot 155 tisoč nočitev.

Toda dezinvestiranje turizma vendarle ni opuščeno, kvečjemu odloženo. Predsednik uprave Darko Hrastnik o tem pravi: »Unior je po generalni pogodbi o finančnem prestrukturiranju zavezan prodati RTC Krvavec in dejavnost programa Turizem, za kar je podjetje angažiralo finančnega svetovalca. Ker pri prodaji dejavnosti programa Turizem ni bilo nobenega interesa, pri Krvavcu pa smo prejeli eno nezavezujočo ponudbo, ki ni izpolnila pričakovanj, se bo uprava glede postopkov tako Krvavca kot tudi dejavnosti programa Turizem odločala po zaključnem računu za leto 2015, to je v drugem kvartalu leta 2016.«

Da si odlog in čakanje na (boljše) kupce za svoj turizem lahko privoščijo, jim omogočajo stabilna naročila za avtomobilsko industrijo. Za evropsko avtomobilsko industrijo postaja Unior vse bolj pomemben razvojni dobavitelj najbolj zahtevnih delov za osebna vozila, s podjetji na Hrvaškem in Kitajskem pa se že uvrščajo med pomembne globalne dobavitelje. Tako samo z odkovki dosegajo že 35 tisoč evrov bruto dodane vrednosti na zaposlenega, pri čemer skoraj polovica izmed več kot dva tisoč delavcev dela prav na tem programu.

Celotna Skupina Unior je v devetih mesecih imela 156,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 0,7 odstotka več kot lani. Iz poslovanja so imeli 13,1 milijona evrov dobička, kar je 14 odstotkov več kot ob lanskem devetmesečju, čistega poslovnega izida pa je bilo za 8,5 milijona evrov ali kar 43,2 odstotka več kot lani v istem obdobju. K izidu iz poslovanja je matični Unior v devetih mesecih prispeval 7,6 milijona evrov, kar je sicer le 2,4 odstotka več kot lani. To kaže, da je skupina prestrukturirala stroške in prihodke predvsem v tistih dejavnostih, ki zanjo niso tako pomembni. Poleg programa odkovkov in ročnega orodja pa v matični družbi turizem ostaja pomemben in donosen. Znotraj 121 milijonov evrov prihodkov v devetih mesecih je Unitur prispeval 13,3 milijona evrov.