Občina bo končno likvidirala hčer Postojna Turizem

 Prenehanje poslovanja je priporočilo računsko sodišče.

Objavljeno
28. december 2015 18.27
jer*Postojnska jama
Dragica Jaksetič
Dragica Jaksetič
Postojna – Občina Postojna je pri notarju danes formalno začela postopek likvidacije svojega podjetja Postojna Turizem. Postojnski podžupan Stanko Markovčič bo naloge likvidacijskega upravitelja prevzel 1. januarja, na kakšen način bo likvidacija potekala kako bodo banki poplačali 2,4 milijona dolga, pa na občini še ne vedo.

Odločitev o likvidaciji in likvidacijskem upravitelju je konec prejšnjega tedna sprejel postojnski občinski svet, z likvidacijo pa je občina začela izvrševati odločitev, ki sta so jo že decembra 2012 sprejeli tedanji svetniki in občinska uprava. Oktobra 2012 je računsko sodišče po pregledu poslovanja Postojne turizma priporočilo prenehanje družbe in prenos njenega premoženja na občino zaradi zagotovitve preglednega neposrednega lastništva občine v Postojnski jami. Družbo Postojna turizem je občina kot »izhod v sili« ustanovila, da se je lahko leta 2010 namesto nje na hitro zadolžila za nakup deleža v Postojnski jami.

Občinsko podjetje danes Zadružni kraški banki dolguje še 2,4 milijona evrov od skupaj 3,5 milijona evrov posojila, večino posojila pa je doslej odplačala občina z odkupom zemljišč, ki jih je na družbo prenesla v času ustanovitve.

Stanko Markovčič bo postopek likvidacije vodil za svojo podžupansko plačo in s strokovno pomočjo občinske uprave. Kako pa bo likvidacija potekala oziroma na kakšen način bo poplačan dolg do banke, pa še vedno ni jasno. Markovčič obljublja, da bo to znano na januarski seji občinskega sveta, da bo po novem letu pregledal poslovanje Postojne turizma, ki ga je od aprila letos vodil Teodor Kocman, pred kratkim pa odstopil, nato pa se bo pogovoril s predstavniki banke, Postojnske jame in ministrstva za finance. »Začeli bomo postopek redne likvidacije, naše vodilo pa je, da se likvidacija družbe izvrši v čim krajšem času s čim manjšimi stroški,« pravi Markovčič.

Likvidacija bi bila mogoča na način, da bi občina vzela posojilo za odkup nepremičnin Postojne turizma, poplačala dolg in prevzela delnice 25,1-odstotnega lastniškega deleža Postojnske jame v neposredno lastništvo. Druga možnost je, da bi občina z najetim posojilom Postojno turizem dokapitalizirala, ta bi poplačala dolg do banke in na občino prenesla lastništvo delnic. Markovčič pa upa, da bo pot še krajša; tako premoženje kot obveznosti Postojne turizma bi prenesli na občino, saj je premoženja več kot obveznosti. Vprašanja, ali je zadnja možnost sploh zakonita, so že 13. oktobra naslovili na ministrstvo za finance, vendar občina odgovora še vedno ni dočakala.