Ogromno terjatev podaljšalo rok za njihov preizkus

V stečaju polzelske tovarne nogavic je kar 492 prijavljenih terjatev v skupnem znesku 8,6 milijona evrov.

Objavljeno
04. maj 2017 11.45
Polzela
Špela Kuralt
Špela Kuralt
Celje – Okrožno sodišče v Celju je ugodilo zahtevi stečajnega upravitelja polzelske tovarne nogavic Zlatka Vilija Hohnjeca po podaljšanju roka za predložitev osnovnega seznama preizkušenih terjatev. Po novem ima Hohnjec za to še tri tedne časa, do 23. maja.

Kot ugotavlja sodišče, je zahteva stečajnega upravitelja upravičena. V postopku je bilo namreč prijavljenih kar 492 terjatev v skupnem znesku 8,6 milijona evrov.

Sodišče je Hohnjecu ugodilo tudi pri zahtevi po dodatnem mesecu za pripravo predloga za prodajo premoženja kot poslovne celote. V otvoritvenem poročilu je stečajni upravitelj sicer zapisal, da so v zaključni bilanci stanja nepremičnine ovrednotene z 2,5 milijona evrov, zemljišča pa z 1,6 milijona evrov. Cenitev premoženja še ni končana, končne ocene tržne oziroma likvidacijske vrednosti posameznega sklopa premoženja, ki sestavlja poslovno celoto, namreč še ni.

Nepremičnine so bila v zaključni bilanci stanja vrednotene po pošteni vrednosti; večinoma gre za starejše proizvodne objekte, upravo in eno trgovino na Polzeli ter še tri trgovinske objekte po Sloveniji.

Kot je še razvidno iz načrta poteka stečajnega postopka, naj bi bil rok za presojo izpodbojnosti pravnih dejanj in morebitno vložitev izpodbojne tožbe do

14. januarja 2018, unovčevanje poslovne celote do 31. maja 2018 ter unovčevanje premoženja, ki ni vključeno v poslovno celoto do 30. junija 2019. Sklepna dela in predlog končanja stečajnega postopka so predvidena do konca novembra 2019.

Družba Polzela je v stečaju od 23. decembra lani, vendar razen nekaj dni, ko so se stroji ustavili, tudi v stečaju posluje in dela imajo po naših informacijah dovolj.