300 največjih: Palice za kovanje uspeha, govoreči sladoledi

Lani še previdno in zadržano, letos, ko se gospodarski kazalniki izboljšujejo, pa ambiciozneje v naložbe in zaposlovanje.

Objavljeno
28. maj 2017 22.32
Silva Čeh
Silva Čeh

Skupina tristo najmočnejših po prihodkih v državi ustvarja navadno tudi visoke dobičke in solidna delovna mesta. Kaj je v nekaj izbranih podjetjih kovalo uspeh lani, na kaj stavijo letos, kje tudi na njih pritiskajo težave?

Kaj je bil leto 2016 za vašo družbo najuspešnejši program, s katerim ste bili najbolj prodorni?

Jože Colarič
, predsednik uprave in generalni direktor Krke: »Leta 2016 smo se na spremembe, vse večjo globalno konkurenco in različne potrebe na več kot 70 trgih odzivali hitro in učinkovito. Kljub neugodnim razmeram na posameznih trgih smo tako tudi lani dokazali razvojno sposobnost in trdoživost Skupine Krka. Naša proizvodnja je lani dosegla največjo mesečno, četrtletno in letno zmogljivost do zdaj, to je 13,5 milijarde tablet, kapsul in drugih farmacevtskih oblik. Količinska rast proizvodnje in predvsem prodaje nam potrjujeta, da kupci radi segajo po Krkinih izdelkih. 

Leta 2016 smo registrirali 19 novih izdelkov v 41 farmacevtskih oblikah in jakostih. Med zdravili na recept smo registrirali 16 novih izdelkov – z osmimi smo dopolnili ključno skupino zdravil za zdravljenje bolezni srca in žilja, s petimi pa paleto antibiotikov. Na področju izdelkov brez recepta smo na trgu predstavili nov izdelek za zdravljenje simptomov kroničnega venskega popuščanja, limfedema in akutnega hemoroidalnega sindroma. Ponudbo veterinarskih izdelkov pa smo dopolnili z novima protimikrobnima izdelkoma.«

Tomaž Berločnik, predsednik uprave družbe Petrol: »Trendi, ki jih spremljamo in bodo še naprej vplivali na naše poslovanje, so v razvoju alternativnih goriv in energentov, razvoju transporta, bivanja in urbanizma ter energetskih in okoljskih rešitev. Spremljamo in soustvarjamo razvoj pametnih mest, ki poudarjajo segmente pametne energije, pametnih zgradb, pametne infrastrukture, pametnega transporta, pametne varnosti in pametnega upravljanja. Naša strategija je delovati kot podjetje MUMESco – Multi utility, mobility and environmental service company. Skupina Petrol kot strateški partner vlaga in zagotavlja partnerstvo svojim kupcem pri izboljšanju njihove energetske učinkovitosti in izrabi obnovljivih virov. Več kot 200 strokovnjakov iz energetike v Skupini Petrol vsak dan soustvarja uspešne zgodbe v Sloveniji in tujini na področju energetskega upravljanja mest in industrijske energetike.«

Edvard Slaček, glavni izvršni direktor družbe Impol: »Skupina Impol proizvaja širok spekter aluminijskih polizdelkov, ki se delijo na valjani in stiskani program. Skladno s strateškim pozicioniranjem na trgu in obvladovanjem tveganj razvijamo prodajo na vseh skupinah izdelkov. Tudi leta 2016 smo beležili rast na obeh skupinah izdelkov. Med tržno najuspešnejšimi proizvodi so palice za kovanje, namenjene avtomobilski industriji. V tem segmentu smo vodilni proizvajalec v Evropi.«

Tomaž Žnidarič, predsednik uprave Ljubljanske mlekarne: »Leta 2016 smo na slovenskem trgu predstavili številne inovacije, kot je linija izdelkov Ego Quark, sladoledi Talking Tom in Talking Angela, novi okusi v linijah Mu Extra in Mu Athentikos, s katerimi smo povečali prodajo na domačem trgu. Prav tako smo rast prodaje zabeležili na tujih trgih in s tem povečali delež izvoza v celotni prodaji, ki dosega že skoraj polovico vseh prodanih količin.«

Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja: »Lani smo v Skupini Gorenje povečali prodajo inovativnih aparatov, ki so energijsko učinkovitejši, omogočajo večje polnitve, nižjo porabo energije, vode itd. ter premijskih aparatov oziroma aparatov višjega razreda (aparati blagovnih znamk Asko, Atag ter oblikovalskih linij Gorenje), ki predstavljajo že 27,4 odstotka prodaje velikih gospodinjskih aparatov. Največ smo prodali kuhalnih aparatov ter za 20 odstotkov več pomivalnih strojev, prihodke od prodaje malih gospodinjskih aparatov pa smo povečali za kar 33 odstotkov. 

Okrepili smo položaje in prodajo na trgih Rusije, Ukrajine in Vzhodne Evrope, Beneluksa ter Avstralije, ZDA in Azije ter povečali prodajo aparatov premijskih blagovnih znamk Asko in Atag. Tudi leta 2016 smo povečevali vlaganja v razvoj, za kar smo namenili 2,6 odstotka prihodkov od prodaje skupine. Ključne razvojne novosti leta 2016 so bile prenovljeni podpultni hladilno-zamrzovalni aparati širine 60 cm, pralni stroji polnitve deset kilogramov za strateškega industrijskega partnerja, linija premijskih vgradnih pečic Asko Craft in nova linija pomivalnih strojev Gorenje SmartFlex.« 

Tanja Skaza, direktorica podjetja Plastika Skaza: »Za nas je bilo leto 2016 prelomno v poslovanju s partnerji iz elektroindustrije, kjer smo naredili pomemben razvojni korak tako z vidika izdelčnih novosti kot tudi novih materialov, pri katerih so prav tako v ospredju do človeka in narave prijaznejše rešitve. Pomembno smo nadgradili tudi poslovanje z avtomobilsko industrijo, ki je vedno zelo pomembna tako z vidika poslovnih referenc kot tudi samih rešitev. Avtomobilska industrija je namreč v nenehnem razvoju in iskanju novosti. Če je podjetje, kot je naše, vključeno v takšen razvoj, pridobiva veliko znanja, izkušenj in ima veliko prednost pred konkurenti na trgu.«

Matej Akrapovič, finančni direktor podjetja Akrapovič: »V podjetju Akrapovič smo lani rastli v segmentu izpušnih sistemov za motorje in tudi avtomobile. Rast je posledica še močnejše prepoznavnosti blagovne znamke in poslov z novimi partnerji, proizvajalci motociklov in avtomobilov.«

Boštjan Furlan, poslovni direktor Hella Saturnus Slovenija: »Najuspešnješi program je še vedno program kompleksnih žarometov in meglenk, vse bolj pa se uveljavlja program radarskih pokrovov, kjer Hella poseduje specialna znanja, ki jih uspešno trži.«

Kje je bila lani tudi za vas največja težava?

Jože Colarič: »Gospodarske razmere so bile tudi lani negotove, javne blagajne in kupci so varčevali, v Vzhodni Evropi so nihale vrednosti lokalnih valut. Največji izziv, s katerim se spopadamo farmacevtski proizvajalci, je zniževanje cen naših izdelkov. Na to odgovarjamo z novimi izdelki, ki jih razvijamo, proizvajamo in tržimo večinoma sami, z novimi naložbami in nadaljnjim širjenjem poslovanja. Hkrati na vseh področjih poslovanja izvajamo aktivnosti, s katerimi uspešno blažimo negativne posledice gospodarskih razmer: povečujemo količinsko prodajo izdelkov, optimiziramo preskrbno verigo ter izboljšujemo učinkovitost vseh poslovnih procesov.«

Tomaž Berločnik: »V zadnjih letih je varčevanje močno spremenilo nakupovalne navade slovenskih potrošnikov. Potrošnik je postal pri svojih nakupih previdnejši in preudarnejši. Posledično se je zmanjšala tudi domača poraba. Trgovci smo se bili novim razmeram prisiljeni prilagoditi in potrošnikom ponuditi tisto, kar si želi, ko si to želi, pri tem pa se zavedati, da nižja potencialna cena produktov ne sme znižati njihove kakovosti.«

Edvard Slaček: »Največji izziv leta 2016 je bila priključitev podjetja Impol-TLM iz Šibenika v Skupino Impol, s čimer smo pridobili dodatne kapacitete valjanih izdelkov, zato smo morali povečati obseg prodaje. Maja smo se morali spopasti z neljubim dogodkom, požarom na ključnem stroju v Šibeniku. Posledice požara smo uspešno sanirali in uspelo nam je spet pridobiti zaupanje kupcev.«

Tomaž Žnidarič: »Največji izziv lani je bilo veliko nihanje na trgu svežega mleka. Na začetku leta je bilo preveč mleka, konec leta pa smo že zaznali pomanjkanje te osnovne surovine. Temu primerno so oscilirale tudi odkupne cene. Na slovenskem trgu se je zmanjševala poraba mleka in mlečnih izdelkov, kar je za nas pomenilo dodaten izziv.«

Franjo Bobinac: »Dogajanja v poslovnem letu 2016 ne obravnavamo kot težkega, ampak kot dinamičnega. Poleg aktivnosti na področju strateških partnerstev je leto 2016 zaznamovala priprava na reorganizacijo in nadaljevanje aktivnosti pri digitalizaciji poslovanja, ki jo izvajamo tako na ravni poslovanja kot izdelkov. Nadaljevali smo reševanje izzivov na področju stroškovne učinkovitosti in prihrankov pri poslovanju. Veseli nas težko pričakovani premik naprej v projektu tretje razvojne osi, ki je nujnost za ohranjanje in krepitev konkurenčnosti gospodarstva na območju razvojne osi.«

Tanja Skaza: »Gotovo je na naše poslovanje vplival prenos logističnega dela poslovanja iz sistema »outsourcinga« v »insourcing«. Ob prenosu te dejavnosti smo ugotovili, da nismo imeli dovolj znanja za povsem gladek prehod, in to je v določenem trenutku vplivalo na naše poslovanje. Velik izziv sta gotovo nadaljnja robotizacija in avtomatizacija naših proizvodnih procesov. Prišli smo zelo daleč, a še imamo možnosti za napredek. Pri tem se spopadamo s pomanjkanjem visoko strokovnega kadra, ki ga težko najdemo. Svet se razvija in spreminja hitreje, kot nam uspe zagotoviti strokovni kader.«

Matej Akrapovič: »Ob še vedno hitri rasti prodaje je največja težava pridobivanje kvalificiranih varilcev, kjer je pomanjkanje kadra v Sloveniji veliko. Hitra rast podjetja vpliva tudi na stalno potrebo po izboljševanju procesov, ki morajo podpirati delovanje podjetja s tisoč zaposlenimi.«

Boštjan Furlan: »Največja težava je še vedno obvladovanje rasti oziroma izkoriščanje priložnosti na trgu, kjer so povpraševanja večja od naših kapacitet, tako glede razvoja kot proizvodnje.«

Na kaj se osredotočate letos in v prihodnosti?

Jože Colarič: »Osredotočamo se predvsem na zagotavljanje dolgoročne rasti poslovanja. Ta je odvisna od stalnega povečevanja ponudbe, ki temelji na vertikalno integriranem poslovnem modelu, s katerim obvladujemo celoten proces razvoja od surovin do končnih izdelkov. Ni naključje, da vsako leto razvijemo več novih izdelkov, ki temeljijo na lastnih patentiranih razvojno-raziskovalnih rešitvah. V Krki trenutno razvijamo več kot 170 novih izdelkov. Z inovacijami zagotavljamo nove, sodobne farmacevtske vrste zdravil, s katerimi na svetovnem generičnem farmacevtskem trgu stopamo ob bok najboljšim. Poleg izdelkov in tehnologij s tradicionalnega farmacevtskega področja proučujemo in razvijamo tudi izdelke z novejših tehnoloških področij, predvsem podobna biološka zdravila.

Količinska rast proizvodnje in prodaje zahteva tako povečevanje proizvodnih zmogljivosti, namenjenih sintezi učinkovin in proizvodnji farmacevtskih izdelkov, kot laboratorijskih zmogljivosti, namenjenih razvoju in raziskavam ter zagotavljanju kakovosti. Jeseni načrtujemo odprtje novega, četrtega razvojno-kontrolnega centra, vrednega 54 milijonov evrov. Načrtujemo tudi zagon dodatnih zmogljivosti za proizvodnjo izdelkov v obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2 in proizvodnjo onkoloških izdelkov na Hrvaškem. Hkrati s povečevanjem proizvodnih zmogljivosti načrtujemo rast s prevzemi in dolgoročnimi poslovnimi povezavami, ki bodo poleg novih izdelkov prinesle tudi nove trge.«

Tomaž Berločnik: »Digitalizacija se hitro spreminja in lahko tudi zamaje obstoječe temelje poslovnega okolja, vpliva na kupce, poslovne modele, razvoj poslovanja, poslovne procese in konkurenco. Menimo, da je treba novostim dati priložnost, četudi morda ne vemo, kakšen bo njihov učinek. Vsekakor tak način dela že vključujemo v kulturo Petrola. Leto 2017 smo v Petrolu vstopili pozitivno in pripravljeni na nove izzive. Boljši gospodarski kazalniki doma in na Zahodnem Balkanu, kjer je Petrol prisoten, bodo po naši oceni pozitivno vplivali na naše poslovanje. Zaradi rasti domače porabe, pozitivnih trendov na trgu dela in zaradi bolj optimističnih gospodarskih napovedi se spet povečuje tudi zaupanje potrošnikov v gospodarstvo.«

Edvard Slaček: »Veliki cilj Skupine Impol do leta 2025 je doseči milijardo evrov prodaje letno. To nameravamo doseči z naslednjimi aktivnostmi: povečevanjem kapacitet valjanega in stiskanega programa, osvajanjem zahtevnejših izdelkov z višjo dodano vrednostjo in povečevanjem stopnje dodelave izdelkov.«

Tomaž Žnidarič: »Leta 2017 nadaljujemo trend lansiranja inovacij s ciljem krepiti prodajo v Sloveniji, prav tako pa smo še naprej osredotočeni na povečevanje prodaje na tuje trge.«

Franjo Bobinac: »Leta 2017 bomo nadaljevali postopno razvijanje in dodajanje novih platform izdelkov v vseh ključnih izdelčnih kategorijah velikih gospodinjskih aparatov. Povečevali bomo vlaganja v razvoj, lansirati nameravamo nove izdelke z inovativnimi, preprostimi in do uporabnika prijaznimi funkcijami v vseh izdelčnih kategorijah. V podporo izboljšanju dobičkonosnosti bomo zagotavljali tudi ustrezna vlaganja v marketing ter izboljševali stroškovno učinkovitost na področjih surovin in materiala, logistike ter stroškov dela.

Skladno s strategijo bomo v drugem letu njenega uresničevanja dodatno znižali relativno neto zadolženost ter razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA zmanjšali na 3,5. Ustvarili bomo dobrih enajst odstotkov večji dobiček iz poslovanja pred amortizacijo. Čisti dobiček načrtujemo v višini več kot 13 milijonov evrov. Do leta 2020 bomo delež premijskih in inovativnih aparatov v strukturi prodaje povečali na 30 odstotkov celotnega prometa, naš krovni cilj je dobičkonosna rast, s katero želimo do leta 2020 doseči 1,56 milijarde evrov prihodkov od prodaje.«

Tanja Skaza: »Čas, ki je pred nami, namenjamo razvoju lastnih blagovnih znamk. Tako glede novih uporabniških rešitev, kot na primer naša zadnja inovacija Pick & Go, kot tudi novih, biobased materialov. Zasnovali smo nekaj aktivnosti, ki jih želimo do konca razviti, na primer Tessin klub, ki podpira našo lastno znamčno linijo Contessa. Naš razvojni »road map« je jasno določen. Natanko vemo, kaj bomo dali na trg jeseni, pozimi, prihodnje leto ali čez dve leti. Seveda skrbno negujemo partnerstva z multinacionalnimi podjetji, ki pri nas še vedno predstavljajo 90 odstotkov posla in hkrati tudi izvoza. Na tem področju želimo utrditi pozicijo strateškega razvojnega in zaupanja vrednega partnerja. Pred nami je tudi izziv še hitrejše preobrazbe v digitalizirano in robotizirano podjetje. Industrija 4.0 bo del našega jutrišnjega poslovanja, o tem ni dvoma. Tudi zato bomo letos za naložbe namenili kar pet milijonov evrov.«

Matej Akrapovič: »Podjetje leta 2017 nadaljuje aktivnosti pri širitvi prodaje na trge zunaj EU ter vstopa v povezave s proizvajalci motociklov in avtomobilov kot dobavitelj brendiranih izpušnih sistemov za njihove posebne serije.«

Boštjan Furlan: »V prihodnosti se bomo še naprej ukvarjali s konsolidacijo produktnega portfelja, kjer se želimo ukvarjati predvsem s produktih z višjim donosom – to pa so izdelki, v katere vgrajujemo več znanja in zahtevajo tehnološko naprednejše proizvodne postopke. Po drugi strani pa so zelo obetajoči nadaljnji izzivi na področju sistema kakovosti, saj je avtomobilska industrija oktobra 2016 prejela nov standard kakovosti IATF 16949, ki uvaja nadaljnjo kompleksnost procesov ne samo pri TIER 1 dobaviteljih, ampak gre tokrat še bolj v globino dobaviteljske verige. Tako se bo treba še zelo prizadevati za razvoj podobaviteljev, da bomo s tem lahko dosegli zahtevane ravni kakovosti naših izdelkov za vgradnjo pri OEM proizvajalcih vozil.«