Peter Olesen, EIT: Znanje moramo bolje izkoristiti

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT): trg EU je največji na svetu, vendar ostaja razdeljen in premalo naklonjen inovacijam.

Objavljeno
16. september 2014 19.44
Barbara Pavlin, gospodarstvo
Barbara Pavlin, gospodarstvo
Ljubljana – Južna Koreja, ZDA in Japonska so na gospodarskem področju učinkovitejše od Evropske unije, kaj je povezano tudi s tem, da učinkoviteje uvajajo inovacije v podjetja, opozarja Peter Olesen, predsednik upravnega odbora Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo EIT.

Kako pomembne so inovacije v sodobnem gospodarstvu?

Inovacije so nujne za rast, konkurenčnost in družbeno blaginjo v svetu 21. stoletja. Zelo pomembno je nenehno izpopolnjevanje, poleg tega mora Evropska unija zaradi konkurenčnosti nenehno spremljati, kaj počnejo njeni tekmeci. Južna Koreja, ZDA in Japonska so učinkovitejše od Evropske unije. Podjetja v teh državah pogosteje vlagajo v raziskave in inovacije, tudi sodelovanje med javnimi in zasebnimi ustanovami, ki ustvarjajo novo znanje, je bolje razvito. Več tisoč naših najboljših raziskovalcev in inovatorjev se je preselilo v države z ugodnejšimi razmerami za delo. Trg Evropske unije je res največji na svetu, vendar ostaja razdeljen in ni dovolj naklonjen inovacijam. Vse to so pomembni dejavniki, ki jih moramo upoštevati, ko poskušamo spodbuditi inovativnost v Evropi.

Evropska unija se spoprijema z velikimi inovacijskimi izzivi. Kako lahko EIT spodbudi inovativnejšo in podjetniško učinkovitejšo kulturo? Kako lahko to koristi Sloveniji?

Verjetno veste, da v Evropi ne primanjkuje vodilnih podjetij, vrhunskih raziskovalnih središč in odličnih univerz. Ker te ustanove v različnih državah članicah EU premalo sodelujejo, se dobre ideje premalokrat uresničijo v razvoju novih izdelkov ali storitev, in prav s tem vprašanjem se mora ukvarjati EIT. Skupnosti znanja in inovacij (KIC – Knowledge and Innovation Communities) inštituta EIT si prizadevajo popolnoma povezati podjetja ter raziskovalne in visokošolske ustanove. Po letu 2010 so uresničile več kakor 450 poslovnih idej in ustanovile 75 inovativnih novih podjetij. Izvedle so 165 projektov, pri katerih so prenesle ali prevzele nova znanja, ustvarile so 61 novih izdelkov in storitev. Študijske programe EIT je dokončalo prvih 215 študentov. Poskrbeli smo za to, da je nadarjenost spet postala najpomembnejši del procesa ustvarjanja novih idej. Poskrbeti moramo tudi za to, da bo Evropa znala bolje izkoriščati inovacije in da bodo podjetja znala uporabiti nove ideje.

EIT ter Skupnosti znanja in inovacij delijo skupne informacije, rezultate in spoznanja, ki jih pridobijo pri medsebojnih dejavnostih in pri sodelovanju z zunanjimi inovativnimi sodelavci iz vse Evrope ter jih nato posredujejo drugim. Sloveniji bi lahko zelo koristilo, če bi sledila takšnemu načinu dela ter uporabljala takšna sredstva in metode, kakršne so razvile Skupnosti znanja in inovacij inštituta EIT ter Regionalna inovacijska shema (RIS – Regional Innovation Scheme) inštituta EIT. Ta strukturirana shema za podporo pomaga povezovati trikotnik znanja in spodbuja inovativnost na področjih in v regijah, v katerih Skupnosti znanja in inovacij inštituta EIT ne delujejo neposredno. S programom za podporo inštituta EIT lahko vsi inovatorji v Sloveniji veliko pridobijo, če delijo informacije in znanje z drugimi.

Kako sta povezana EIT in Obzorje 2020?

Obzorje 2020 je ključni steber Unije inovacij, najpomembnejše pobude strategije Evropa 2020, s katero namerava Evropa okrepiti svojo globalno konkurenčnost. EIT poskuša postati vodilna pri izvajanju evropskega načrta za razvoj podjetništva in inovacij. EIT podpira program Obzorje 2020 tako, da se loteva družbenih izzivov in spodbuja inovacije v Evropi s povezovanjem vseh treh točk trikotnika znanja: podjetij, raziskav in visokega šolstva. Doslej so prve tri Skupnosti znanja in inovacij inštituta EIT povezale več kakor 500 vodilnih partnerjev iz podjetij ter raziskovalnih in visokošolskih ustanov iz vse Evrope.

Slovenija ima veliko inovatorjev, dobrih raziskovalcev in inovativnih podjetij, vendar ji pogosto ne uspe spremeniti inovativnih idej v nove izdelke ali storitve. Kaj bi ji kot menedžer v podjetju svetovali, da bo znala zagotoviti, da se bo več inovacij znašlo na trgu?

Popolnoma je treba povezati podjetja ter raziskovalne in visokošolske ustanove, to je namreč ključno, kar lahko uspešno spodbudi inovacije ter poveže idejo in izdelek, študenta in podjetnika, laboratorij in trg.

Pri inovacijah je pomembno poskrbeti tudi za zaščito intelektualne lastnine. Kaj je storil EIT na tem področju?

Politika upravljanja intelektualne lastnine mora biti prilagojena posebnim potrebam vsakega tematskega področja Skupnosti znanja in inovacij, poleg tega mora biti usklajena s poslovnim modelom Skupnosti znanja in inovacij ter srednjeročno pomagati zagotavljati finančno vzdržnost poslovnega modela. Politika upravljanja intelektualne lastnine mora določati načela lastništva intelektualne lastnine in dostopne pravice v skladu z zakonodajo Evropske unije. Povezana mora biti tako s poslovnimi cilji Skupnosti znanja in inovacij kakor s ciljem inštituta EIT, ki poskuša spodbuditi konkurenčnost in inovativnost Evropske unije.