Petrol v zadnjem četrtletju dobiček povečal za četrtino

Celoletni čisti dobiček se je povečal za 12 odstotkov in dosegel 81,6 milijonov evrov.

Objavljeno
07. marec 2018 06.33
Posodobljeno
07. marec 2018 07.37
Ljubljana
Karel Lipnik
Karel Lipnik
Skupina Petrola je lani ustvarila 4,497 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 17 odstotkov več kot leta 2016. Na rast prihodkov naftnega trgovca sicer močno vplivajo cene pogonskih goriv, kar se je poznalo predvsem v prvih treh četrtletjih. Čisti dobiček se je povečal za 12 odstotkov in dosegel 81,6 milijonov evrov.

Prihodki od prodaje Skupine Petrol, ustvarjeni v zadnjih treh mesecih leta, so nekoliko boljši od pričakovanj. Znatno pa so se povečale predvsem marže, kar je četrtletni dobiček povečalo za več kot četrtino. Čisti dobiček zadnjega četrtletja je znašal 20 milijonov evrov.

Skok dobička v zadnjem četrtljetju, ki je sicer sezonsko nekoliko manj aktiven del leta, je posledica bistveno povečanih kosmatih marž trgovca in boljšega finančnega dela. Kosmate marže, torej prihodki od prodaje zmanjšani za nabavno vrednost prodanega blaga so lani znašale 432,6 milijona evrov, kar je 13 odstotkov več kot predlani. Zgolj v zadnjih treh mesecih leta pa so se med letom povzpele za 21 odstotkov in dosegle 120,8 milijona evrov. Delno je na rast vplivala spremenjena struktura prodaje, delno gibanje nabavnih cen goriv, delno pa so se poznale tudi sproščene cene pogonskih goriv ob avtocestnih črpalkah. Petrol in drugi trgovci z naftnimi derivati od sredine lanskega leta ob avtocestah postavljajo nekoliko višje cene kot ob regionalnih cestah, kjer so cene še vedno regulirane.

Petrol je sicer lani prodal 3,4 milijona ton izdelkov iz nafte, kar je pet odstotkov več kot leta 2016. Prihodki od prodaje trgovskega blaga so se povečali za sedem odstotkov in dosegli 538 milijonov evrov. Najbolj, za petino, je povečalo prodajo električne energije. Prodaja utekočinjenega naftnega plina se je povečala za sedem odstotkov, prodaja zemeljskega plina pa se je za pet odstotkov zmanjšala.

Dobiček iz poslovanja je lani dosegel 112,2 milijona evrov in je 13 odstotkov večji kot v istem odbobju lani. Petrol sicer še ni razkril kakšno dividendo bo predlagal delničarjem, bo pa to znano že v petek, ko bo predvidoma objavil sklic skupščine. Lanska dividenda je znašala 14 evrov na delnico. Skok dobička v zadnjih treh mesecih leta pa bi lahko vplival tudi na apetite delničarjev po višji dividendi. Delnice Petrola so se letos pocenile za dva odstotka, kar je najslabši dosežek prve borzne kotacije ljubljanske borze letos.