Petrol povečal prodajo in dobiček

Med razlogi za višji prihodek so po navedbah družbe višje cene nafte.

Objavljeno
19. maj 2017 13.50
bsa Petrol
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA

Ljubljana − Skupina Petrol je v prvem četrtletju letos ustvarila 1,1 milijarde evrov prihodka od prodaje, kar je 34 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja je porasel za tri odstotke na 21,3 milijona evrov, čisti dobiček za 15 odstotkov na 16,1 milijona evrov, je danes objavil Petrol.

Med razlogi za višji prihodek so po navedbah družbe višje cene nafte. Povprečna cena za 159-litrski sod severnomorske nafte brent je v prvih treh mesecih znašala 53,69 dolarja, kar je 58 odstotkov več kot v istem obdobju leta 2016, so zapisali v poročilu, danes objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze. Z rezultati se je v četrtek seznanil nadzorni svet družbe.

Prilagojeni bruto poslovni izid (razlika med prihodki od prodaje in nabavno vrednostjo prodanega blaga) je znašal 92,5 milijona evrov, kar je osem odstotkov več kot v istem obdobju lani. Dobiček skupine pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) se je zvišal za štiri odstotke na 32,7 milijona evrov.

Na ravni skupine so 46 odstotkov EBITDA ustvarili s prodajo naftnih derivatov, 22 odstotkov z energetskimi in okoljskimi sistemi, 17 odstotkov s prodajo trgovskega blaga, osem odstotkov s prodajo in trgovanjem z drugimi energenti, sedem odstotkov pa s prodajo utekočinjenega naftnega plina.

Za šest odstotkov več prodanih naftnh derivatov

Skupina je v četrtletju prodala 756.100 ton proizvodov iz nafte, kar je šest odstotkov več kot v prvih treh mesecih leta 2016. Od tega so v Sloveniji prodali 377.800 ton tekočih goriv in 9400 ton drugih proizvodov iz nafte. Prodaja pogonskih goriv (motornih bencinov in dizelskega goriva) je bila devet odstotkov višja kot v istem obdobju lani.

Na trgih Jugovzhodne Evrope so prodali 159.200 ton proizvodov iz nafte (pet odstotkov manj), na trgih EU 209.700 ton proizvodov iz nafte (26 odstotkov več). Obvladovana družba Petrol - Oti - Slovenija je prodala 2500 ton proizvodov iz nafte (pet odstotkov več).

Prodaja zemeljskega plina je znašala 525.500 MWh, štiri odstotke manj kot v istem obdobju lani, prodaja utekočinjenega naftnega plina pa 36.900 ton, pet odstotkov več kot v istem obdobju leta 2016. Prodala je tudi 5,8 TWh električne energije, kar je 61 odstotkov več, ter 64.200 MWh toplote, kar je deset odstotkov več kot v prvih treh mesecih lani.

S prodajo trgovskega blaga so na ravni skupine ustvarili 135,5 milijona evrov prihodkov, sedem odstotkov več kot v lanskem obdobju. Konec marca je skupina Petrol imela prek 488 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 316, na Hrvaškem 105, v BiH 36, v Srbiji deset, v Črni gori deset in na Kosovu 11.

Matična družba Petrol je v prvem četrtletju ustvarila 936,7 milijona evrov prihodka od prodaje oziroma skoraj 39 odstotkov več kot v lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja je porasel za nekaj manj kot 23 odstotkov na 18,2 milijona evrov, čisti dobiček za več kot 64 odstotkov na 12,4 milijona evrov.

Petrol je danes ločeno objavil, da bo začel s predprodajnim postopkom na kapitalskem trgu (s sondiranjem trga) za izdajo sedemletnih novih obveznic v okvirnem znesku do 50 milijonov evrov. Obveznice bodo izdalo predvidoma do konca junija.