Petrol predlaga 16 evrov dividende

Skupščina Petrola je sklicana za 26. april.

Objavljeno
09. marec 2018 14.30
Petrol bencinska črpalka 12.novembra 2016 [Petrol,črpalke,bencin,Hip Hop,trgovine,bencinski servisi,energenti]
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana – Skupščina delničarjev Petrola bo predvidoma 26. aprila, lastniki pa bodo na njej odločali tudi o delitvi dobička. Uprava družbe, ki jo vodi Tomaž Berločnik, predlaga, da se za izplačilo dividend nameni slabih 33 milijonov evrov bilančnega dobička ali 16 evrov na delnico. To je dva evra več kakor lani.

Skupina Petrol je lani ustvarila rekordni dobiček, ki se je povečal za 12 odstotkov in dosegel 81,6 milijona evrov. Prihodki od prodaje pa so dosegli 4,497 milijarde evrov, kar je 17 odstotkov več kot leta 2016. Na rast prihodkov naftnega trgovca močno vplivajo cene pogonskih goriv, kar se je lani poznalo predvsem v prvih treh četrtletjih.

Delničarji bodo odločali tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Petrol je javnost prek Seoneta še obvestil, da je v postopku poenostavljene pripojitve pripojil družbo Petrol Energetika.