Petrol v 2016 z 68,8 milijona evrov dobička

Skupina Petrol za prihodnje leto načrtuje 3,7 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 68,8 milijona evrov čistega dobička.

Objavljeno
11. december 2015 11.41
bsa Petrol
Ba. Pa.
Ba. Pa.

Ljubljana − Skupina Petrol za prihodnje leto načrtuje 3,7 milijarde evrov prihodkov od prodaje. Bruto dobička bo za 361 milijonov evrov, čistega dobička pa 68,8 milijona evrov. Denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala bo predvidoma dosegel 141 milijonov evrov. Za naložbe v stalna sredstva bodo namenili 60 milijonov evrov.

Skupina načrtuje, da bo prodala 2,75 milijona ton proizvodov iz nafte, 112 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina, 12,4 tervatne ure električne energije in za 506,5 milijona evrov trgovskega blaga.

Skupina uspešno znižuje finančni dolg. Kazalnik med neto dolgom in kapitalom bo po načrtih znašal 0,77, kazalnik med neto dolgom in EBITDA pa 3,3. Koeficient finančnega vzvoda je planiran pri 43 odstotkih.

Število bencinskih servisov, ki bodo vključeni v maloprodajno mrežo, se bo v primerjavi s koncem letošnjega leta povečalo za devet, pri čemer bo dinamika začetka poslovanja bencinskih servisov postopna skozi vse leto. Tako bo v maloprodajni mreži skupine konec prihodnjega leta 490 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 317, na Hrvaškem 107, v Bosni in Hercegovini 36, v Srbiji devet, v Črni gori deset in na Kosovu 11.