Petrol v devetmesečju s šestodstotno rastjo dobička

Čisti dobiček Petrola je znašal 48,5 milijona evrov, kar je šestodstotna rast glede na lani, ko ga je bilo za 45,7 milijona evrov, prihodkov je bilo manj.

Objavljeno
20. november 2015 09.43
vvo/podjetja, stavbe, poslovni prostori
V. T., gospodarstvo
V. T., gospodarstvo

Ljubljana − V prvem devetmesečju je skupina Petrol ustvarila za 2,8 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke manj kot ta čas lani, pod črto pa je ostalo za 48,5 milijona evrov čistega dobička, izhaja iz devetmesečnih rezultatov, ki jih je danes prek spletnih strani Ljubljanske borze objavil največji naftni trgovec.

Kot izhaja iz devemesečnih rezultatov, je Petrol v prvih devetih mesecih leta količinsko sicer prodal za štiri odstotke več izdelkov iz naftnih derivatov kot ta čas lani, prihodkov pa je bilo manj. Na Petrolu pravijo, da so manjši prihodki posledica padca cen vrednosti naftnih derivatov na svetovnih trgih, dodatna težava pa je slovenski trg, kjer se je prodaja zmanjšala, predvsem v tranzitu. Pri naših sosedih so cene naftnih derivatov nižje (Madžarska, Hrvaška, ...) in tujci kupujejo tam, kjer je ceneje.

»Skupina Petrol posluje v konkurenčnem okolju, na katero vplivajo gibanja cen nafte, svetovna in domača gospodarska gibanja ter lokalna zakonodaja, ki ureja oblikovanje prodajnih cen energentov. Slovenija, ki je še vedno Petrolov glavni prodajni trg, v zadnjem obdobju sicer ponovno beleži gospodarsko rast, vendar pa so gospodarske razmere še vedno zelo zahtevne. Na poslovanje naftnih trgovcev v Sloveniji so negativno vplivale tudi prodajne cene naftnih derivatov, ki so bile večinoma višje kot v sosednjih državah. Hrvaška in druge države z območja JV Evrope, ki so Petrolovi prodajni trgi, se še vedno soočajo z zelo zaostrenimi gospodarskimi razmerami, nizko kupno močjo, visoko brezposelnostjo in plačilno nedisciplino. Skupina Petrol je glede na zahtevne gospodarske razmere dosegla dobre prodajne rezultate,« ocenjuje uprava Tomaža Berločnika.

Prodajo trgovskega blaga povečali za dva odstotka

Prodaja zemeljskega plina se je povečala za sedem odstotkov in za 15 odstotkov prodaja utekočinjenega naftnega plina. Prodaja električne energije je 70 odstotkov višja kot v lanskem devetmesečju, za 81,1 odstotka pa se je povečala prodaja toplote, sporočajo iz Petrola.

S prodajo trgovskega blaga pa je skupina v prvih devetih mesecih leta 2015 realizirala 366,4 milijona evrov prihodkov, kar je dva odstotka več kot v istem obdobju leta 2014. Konec septembra 2015 je skupina Petrol poslovala prek 482 bencinskih servisov.