Pigment povečal prihodke in prihranke

Cinkarna kljub likvidaciji dveh programov spet povečuje uspešnost

Objavljeno
19. maj 2017 23.07
Cinkarna Celje
Brane Piano
Brane Piano
Celje – Tudi letos Cinkarna Celje ostaja delniška družba brez dolgov, depozite je letos celo povečala na 34 milijonov evrov. V treh mesecih je imela 45,1 milijona evrov prihodkov, kar je 11 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. Izvoz je z 38,4 milijona evrov presegel lanskega, s 7 milijoni evrov pa so lanski četrtletni dobiček povečali za sedemkrat.


Predsednik uprave Tomaž Benčina pričakuje, da se bo letošnja donosnost nadaljevala. Poudarja, da so izrazito boljši rezultati doseženi kljub temu, da so sredi lanskega leta dokončno ustavili in likvidirali grafični program in z novim letom še proizvodnjo valjane titancinkove pločevine. »Ključna razloga odličnih rezultatov sta naraščajoče cene in količine pigmenta titanovega dioksida, saj je proizvodnja v celoti razprodana,« pojasnjuje Benčina.

Pomembna investicijska poraba

Za Cinkarno kot izvoznika sta pomembni svetovna živahnost gospodarstva in investicijska poraba zlasti v Severni Ameriki in Evropi. Povpraševanje po osnovnih surovinah je veliko in stalno, najpomembneje zanje pa je, da se zato povečuje tudi cena njihovega najpomembnejšega izdelka, torej pigmenta.

Po drugi strani se seveda srečujejo s pritiski po zvišanju cen surovin in materialov. Zaradi zalog se bo to bolj pokazalo v nadaljevanju leta.

Kljub vsemu uprava Cinkarne ocenjuje, da je letošnji poslovni načrt dosegljiv. Ob konjunkturi v panogi pigmenta titanovega dioksida bodo vztrajali pri dosedanji strategiji, da aktivno iščejo kupce na najbolj donosnih trgih, povečujejo tržne deleže na najboljših trgih in vzpostavljajo dolgoročne odnose s ključnimi strankami. Obenem zavirajo stroške materiala, surovin, energije in storitev.

Letos za dividende dvakrat več kot lani

V Cinkarni kljub ukinitvi dveh programov niso razglašali kadrovskih presežkov, Benčina pa dodaja: »Zavedamo se, da so zaposleni najpomembnejši temelj poslovnega uspeha, zato bomo v dogovoru s sindikati in predstavniki zaposlenih zagotovili, da bodo tudi prejemki zaposlenih primerno odražali uspešnost podjetja oziroma kakovost njegovih rezultatov.«

Skupščina Cinkarne je sklicana za 6. junij, po usklajenem predlogu uprave in nadzornega sveta pa bo odločala tudi o izplačilu dividend za leto 2016. Teh bo za 7,4 milijona evrov oziroma 9,05 evra za delnico, kar je dvakrat toliko, kot je Cinkarna lastnikom izplačala lani.