Pinus posluje še slabše, kot so načrtovali

Do izpada načrtovanih prihodkov je prišlo tudi zaradi remonta sežigalnice in odpravnin presežnim delavcem.

Objavljeno
11. oktober 2012 14.35
M. Č., Delo.si
M. Č., Delo.si

Rače - Tovarna kemičnih izdelkov Pinus iz Rač, ki je od marca v postopku prisilne poravnave, še naprej posluje negativno in to celo bolj, kot je predvideno v načrtu finančnega prestrukturiranja.

Julija je podjetje ustvarilo za 425.000, avgusta pa 355.000 evrov izgube iz poslovanje, čeprav je za celotno leto predvidena izguba v višini 1,3 milijona evrov, poroča Slovenska tiskovna agencija.

Kot v rednem poročilu, objavljenem na spletni strani Ajpesa, ugotavlja prisilni upravitelj Veljko Jan, za zdaj sprejema razloge za takšno poslovanje, ki jih navaja predsednik uprave Marko Klemenčič. Glavni med njimi so za okoli 300.000 evrov nižji prihodki zaradi izpada prodaje svojega produkta Boomefekt, do česar je prišlo zaradi težav pri zagotavljanju osnovne surovine.

Vzrok za izpad dohodkov: remont sežigalnice

Do izpada načrtovanih prihodkov je prišlo tudi zaradi remonta sežigalnice, kar jim je tudi na strani odhodkov povzročilo povečane stroške. Med stroški Klemenčič omenja še odpravnine presežnim delavcem. V skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja so v družbi, ki je v začetku leta štela 110 delavcev, do oktobra število zaposlenih znižali za 12 ljudi.

»Na osnovi programa reševanja presežnih delavcev naj bi letos prenehale pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov 32 zaposlenim. Vendar je predvideno le še manjše odpuščanje delavcev, saj smo pridobili nekaj novih poslov,« so za STA pojasnili v Pinusu.

Sicer pa v Račah zagotavljajo, da je realizacija v njihovem sektorju za proizvodnjo sredstev za zaščito rastlin na domačem trgu v skladu z začrtanim planom, pod načrti pa je prodaja na tuje trge. Sežigalnica, razen v času remonta, deluje 24 ur na dan in je do oktobra v skladu z načrti, proizvodnja biogoriv pa poteka od maja in je usklajena z načrtom prodaje Petrolu.

Uprava čaka na upnike

Ob tem uprava podjetja, ki bo prihodnji teden izvedela tudi, kako so se glede prisilne poravnave izjasnili upniki, zagotavlja, da so dogovori z bankami o načinu in višini poplačila obresti v teku in bodo dorečena po izglasovani prisilni poravnavi. Šele takrat bodo lahko uskladili bilance in načrtovano izgubo, zato o tem, kakšna bo dejansko ta ob koncu letošnjega leta, še molčijo.

Tudi prisilni upravitelj Veljko Jan v rednem poročilu sodišču poudarja, da je iz podatkov uprave razvidno, da bi Pinus tudi avgusta lahko ob normalnem razvoju dogodkov - brez dodatnih obremenitev in izpadov - posloval pozitivno ali z minimalno izgubo.

»V naslednjem obdobju bomo videli, če bo proizvodnja biodiesla stekla, kot se obeta, in takrat bi se poslovni rezultati morali začeti izboljševati,« je zapisal Jan in dodal, da je po drugi strani pozitiven podatek predvsem denarni tok.

Vodstvo raškega podjetja navadnim upnikom, ki so imeli konec preteklega leta za skoraj devet milijonov evrov terjatev, ponuja polovično poplačilo v naslednjih štirih letih. Pri tem bi jim skoraj tretjino preostalih terjatev poplačali v dveh, preostanek pa v naslednjih dveh letih.