Podjetjem z družbenim učinkom nudijo dostop do znanja in denarja

Za kakovosten nadaljnji razvoj potrebujejo od 100.000 do 500.000 evrov investicij, poslovno podporo in vsebinske partnerje.

Objavljeno
25. avgust 2017 18.12
Barbara Pavlin
Barbara Pavlin

Septembra se bo 20 podjetij z družbenim učinkom podalo na šestmesečno izobraževanje programa Goodbiz, ki ga izvaja zavod Viva s partnerji. Program je namenjen podjetjem, ki so ustanovljena, da naslavljajo družbeni ali okoljski izziv.

Kot vsa podjetja tudi podjetja z družbenim učinkom potrebujejo dostop do relevantnih finančnih virov, podjetniško znanje ter podporno mrežo ljudi in organizacij s podobnimi cilji in vizijo razvoja družbe. Cilj programa Goodbiz je tako vključena podjetja izobraziti o različnih virih financiranja, jim omogočiti prostor za srečevanje z relevantnimi poslovnimi ter razvojnimi partnerji in omogočiti najboljšo podporo pri pripravi in pridobivanju različnih vrst investicij.

Podjetja oziroma podjetniške iniciative, ki bodo v programu izkazala največjo pripravljenost na investicije in partnerstva, bodo imela priložnost, da na zaključnem srečanju programa februarja 2018 svoje načrte predstavijo potencialnim investitorjem.

Anja Šerc iz Zavoda Viva pravi, da izkušnje iz tujine kažejo, da podjetja z družbenim učinkom v fazi vstopa na trg ter rasti za kakovosten nadaljnji razvoj potrebujejo med 100.000 in 500.000 evrov investicije, poslovno podporo in sodelovanje z vsebinskimi partnerji. Hkrati pa se je treba zavedati, da investicije z družbenim učinkom ne prinašajo visokih donosov, če sploh.

Pri podjetništvu z družbenim učinkom je najpomembnejše ustvarjanje družbenih in okoljskih sprememb, ki temeljijo na stabilnem poslovnem modelu.

V zavodu Viva iz izkušenj v dosedanjem delu ugotavljajo, da so za pridobivanje investicije za podjetja z družbenim učinkom pomembne predvsem tri stvari: podjetniška samozavest, ki izhaja iz znanja in izkušenj; realna ocena pripravljenosti na investicije ter relevanten investicijski načrt, ki vključuje tako finančno diagnostiko kot tudi diagnostiko družbenega oziroma okoljskega učinka, s katerimi podjetja lahko suvereno nagovorijo ponudnike financ, mentorje in druge razvojne partnerje; investitorji, ki bi se bili pripravljeni s podjetji pogovarjati tako o poslovnem in finančnem modelu kakor tudi z njimi delili vizijo reševanja družbenih in okoljskih izzivov.

Predstavitvena mapa podjetja

V programu si bodo s podjetji prizadevali za pripravo njihove »predstavitvene mape«, ki bo vključevala tudi identifikacijo njihovih potreb ter prepoznavo ključnih partnerjev, s katerimi bodo pripravljeni na naslednjo razvojno stopnjo, ki vključuje investicije v obliki kapitala, infrastrukture ali znanja. To pomeni sodelovanje s potencialnimi investitorji, partnerji, donatorji, mentorji ipd.

»Glede na relativno mladost trga investicij z družbenim učinkom v Sloveniji in širše so vsi ti izzivi pričakovani, izkušnje z dejanskimi investicijami pa redke. Želimo si, da bi ob koncu programa tudi v Sloveniji imeli prve primere dobrih praks, iz katerih se bomo skupaj učili,« pravi Šerčeva.

Poslanstvo programa je tudi izobraževanje potencialnih investitorjev ter partnerjev, da aktivneje pristopijo k razvoju tega trga s svojim znanjem, kapitalom ter mrežo. »Za to smo že in bomo v nadaljevanju programa še organizirali srečanja, na katerih bomo v sodelovanju s slovenskimi in mednarodnimi partnerji predstavljali trende ter dobre prakse na evropskem trgu investicij z družbenim učinkom ter tudi tako spodbujali vzpostavitev in razvoj tega trga v Sloveniji,« pravi Šerčeva.

Družbeni in okoljski učinek med kazalniki uspeha

Kar program Goodbiz loči od drugih, je razumevanje družbenega učinka poslovanja kot sestavnega dela poslovnega modela, družbeni učinek, ki ga podjetje v svojem in s svojim poslovanjem ustvarja. Tako so pri pripravi programa pozornost usmerili v načine, kako podjetja upravljajo svoje družbene in okoljske učinke, ki v primeru teh podjetij zahtevajo enako doslednost kot spremljanje poslovanja. Tako bo poseben poudarek na artikulaciji družbenega oziroma okoljskega učinka ter njihova umestitev med kazalnike uspeha.

Pomemben dejavnik uspeha podjetij z družbenim učinkom je tudi sodelovanje različnih deležnikov pri reševanju družbenega in okoljskega izziva. Nobeno podjetje samo jih ne more rešiti, zato so tudi dogodki za širšo javnost načrtovani tako, da se bodo podjetja imela priložnost povezati ne samo s potencialnimi poslovnimi partnerji in investitorji, ampak tudi s slovenskimi in mednarodnimi deležniki, s katerimi delijo vizijo reševanja določnega družbenega oziroma okoljskega izziva.

Štejejo tudi izkušnje in predanost ljudi

Pri izbiri podjetij, ki bodo vključena v program, jih je primarno zanimalo, kaj je družbeni in/ali okoljski učinek, ki ga podjetje želi doseči s svojim poslovanjem, ter kako je njihova poslovna dejavnost povezana z doseganjem teh učinkov.

»Če je poslanstvo podjetja integracija težje zaposljivih ljudi na trg dela, nas je, denimo, zanimalo, katere konkretno so tiste aktivnosti v omenjeni podjetniški dejavnosti, ki pripomorejo k večji stopnji integracije, to je izobraževanje, prakse, evalvacija, mentorstvo in posebno to, kako dokazujejo učinkovitost svoje rešitve,« razlaga Šerčeva.

Poleg tega so pozornost posvetili izkušnjam, ki jih podjetje že ima pri testiranju svojega produkta oziroma storitve na trgu. »Verjetnost, da ideja preživi na trgu, je povezana tudi s tem, kakšen je angažma deležnikov, katerih poslanstvo je reševanje istega izziva, kot ga želi rešiti podjetje. Zanimalo nas je tudi, s kom podjetje sodeluje pri uresničevanju svoje ideje,« pojasnjuje sogovornica.

Prav tako so pomembne izkušnje, vrednote ter predanost ljudi, ki to podjetje vodijo oziroma uresničujejo podjetniško vizijo (super moč). »Verjamemo, da spremembe delajo ljudje, ki jim je mar. Prav takšnih si želimo v programu Goodbiz,« poudarja Šerčeva.

Partnerji, mentorji, glasniki

Program Goodbiz soustvarjajo partnerji, mentorji in glasniki, ki izhajajo iz istega skupnega imenovalca, da je podjetništvo učinkovito orodje za naslavljanje družbenih in okoljskih izzivov. V mentorski skupnosti je 16 strokovnjakov, ki imajo relevantne podjetniške izkušnje in so vrhunski strokovnjaki, poleg tega pa v delu v podjetjih in organizacijah, iz katerih prihajajo, uvajajo spremembe, ki izboljšujejo kakovost življenja ter okolja.

Foto: Matic Bajželj/Goodbiz

»V Sloveniji obstaja zelo veliko posameznikov, organizacij in podjetij, s katerimi delimo prepričanje, da je razvoj podjetništva z družbenim učinkom pomemben dejavnik na poti do bolj vključujoče družbe ter trajnostnega razvoja Slovenije,« o glasnikih programa razlaga Anja Šerc.

Med njimi so ponudniki financ ter posredniki instrumentov za podjetja z družbenim učinkom (FASE, Sklad05), nekateri pionirji podjetništva z družbenim učinkom (Smetumet, Ponnod, 4kidsandus, Gostilna dela), podporne in mrežne organizacije (CEED, Zavod Mladi podjetnik, Ekonomska fakulteta UL, Javni zavod Cene Štupar, Vizija Slovenije, Spirit Slovenija, NLB Center inovativnega podjetništva, Punkt) ter podjetja, ki aktivno spodbujajo razvoj tovrstnega podjetništva (BB Consulting, Donar, Iskraemeco, Bisnode, LineaDirecta, Steklarna Hrastnik).

Evropska sredstva so bila ključna za program

Program Goodbiz je del programa Skupnost za boljše investicije, ki je kot eden od 20 projektov iz 13 evropskih držav prejel podporo finančnega instrumenta EU »Program za zaposlovanje in socialne inovacije 2014-2020«. Program je namenjen spodbujanju kakovostnega in trajnostnega zaposlovanja, zagotavljanju ustrezne in dostojne socialne zaščite, odpravljanju socialne izključenosti in revščine ter izboljšanju delovnih pogojev. Eno od pomembnih orodij za doseganje teh ciljev je podjetništvo z družbenim učinkom.

»Razpis nam zagotavlja finančna sredstva za razvoj programa, dostop do mednarodne mreže podobnih organizacij, ponudnikov financ in potrditev, da je kakovost našega dela primerljiva z evropskimi standardi,« pravi Šerčeva.

Evropsko sofinanciranje za udeležence programa pomeni, da bodo imeli subvencionirano udeležbo v programu ter plačali zgolj 15 odstotkov dejanske cene programa. »Ta investicija v razvoj je bila za nas ključna, da lahko naredimo korak naprej v profesionalizaciji podpornih storitev, ki jih zagotavljamo podjetjem,« razlaga Šerčeva.

Zaradi vključenosti v mednarodno mrežo podobnih organizacij podjetjem omogočajo stike s ponudniki financ, specializiranimi za financiranje podjetništva z družbenim učinkom (Evropski investicijski sklad, NESsT, FASE, hrvaška Etična banka v nastajanju ipd.), dostop do mednarodnega trga ter profesionalnega podpornega okolja za nadaljnji razvoj.

»Vse to brez pridobitve evropskega razpisa ne bi bilo mogoče, saj so bile finančne spodbude za razvoj kakovostnega podpornega okolja za podjetništvo z družbenim učinkom do zdaj redke,« poudarja Šerčeva.