Podjetniške zvezde 2015: Kdo je v Sloveniji lahko podjetniška zvezda?

Zvezde so vsi, ki imajo pogum in sposobnost ustvarjati nova delovna mesta.

Objavljeno
04. december 2015 18.00
jer*Batagelj
Silva Čeh
Silva Čeh

Nekaj »zvezdnikov« smo povprašali, kaj podjetniško zvezdo loči od povprečja?

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav: »Predvsem so pomembne jasna vizija in primerne vrednote. To potem podjetje nadgradi s celovitim naborom ambicioznih in hkrati realnih ciljev, ki opredeljujejo različne razvojne aspekte - od strogo finančnih do tistih mehkejših. Skladno s to celoto oblikuje poslovne taktike in aktivnosti. Pri tem so še posebej pomembni zaposleni, ki sooblikujejo ta splet in ga vsakodnevno uresničujejo v odnosu do strank, lastnikov, lokalnega okolja, vlagateljev.«

Damjan Burger, direktor M Tom: »Vsak podjetnik, ki danes posluje v trenutnih razmerah, je zame podjetniška zvezda. Preživeti na trgu od lastnega dela in si mesečno zaslužiti plačo; kdor tega ne preizkusi, ne more vedeti, kako naporno in negotovo je to. Povprečja tukaj ni, zame so vsi podjetniške zvezde - zmagovalci.«

Stefan Vavti, predsednik uprave Unicredit banke Slovenija:»Inovativnost, odprtost, usmerjenost h končnim strankam in nenehno iskanje izboljšav so ključne lastnosti, ki dvignejo podjetje nad povprečje. Vse našteto seveda v sklopu definiranega okvira vrednot (vzajemnost, spoštovanje, preglednost, zaupanje ...), ki so osnova za vsak dolgoročen odnos.«

Marjan Trobiš, predsednik uprave Boxmark: »Podjetniška klima v Sloveniji ni idealna, zato so podjetniške zvezde vsi, ki imajo v teh časih pogum in sposobnost ustvarjati nova delovna mesta, širiti poslovanje ter dolgoročno zagotavljati kakovostne izdelke. V Sloveniji imamo vsekakor več takšnih zvezd.«

Janez Rebec, predsednik uprave Pivka perutninarstvo, direktor Delamaris: »Podjetniška zvezda je nekdo, ki mu kljub viharjem v podjetniškem okolju uspe zagotoviti relativno stabilno delovno okolje in redne plače zaposlenim ter deluje v sožitju z okoljem. Osnovna dejavnost Pivke perutninarstva in Delamarisa je zagotavljanje varne hrane, z vso odgovornostjo do življenja in okolja, kar dokazujemo s standardi in certifikati kakovosti ter zaupanjem potrošnikov.«

Boštjan Šifrar, direktor SIBO G: »Podjetniška zvezda v Sloveniji je lahko oseba, ki ima zelo veliko majhnih zvezdic pri svojem delu in v svojem podjetniškem okolju. Tako zvezdo mora zaznamovati večina kriterijev, ki opredeljujejo nadpovprečne osebnosti in njihove nadpovprečne rezultate. To tudi podjetniško zvezdo loči od povprečja. Takšna oseba ni zadovoljna s povprečnimi rezultati. Od sebe in od okolice pričakuje več vloženega truda in višje rezultate, merjene po vseh kriterijih.«

Anka Lipušček, direktorica Mlekarne Planika: »Podjetniška zvezda je v našem okolju lahko podjetje, ki je predvsem inovativno, upoštevajoč okolje, iz katerega izhaja. Mlekarna Planika je začela pisati svojo zgodbo pred 20 leti, leta 1995, ko je bilo treba na novo postaviti podjetje, ki bo sposobno na eni strani odkupiti vse mleko, pridelano v Posočju, po drugi strani pa ga skozi 'drugačne' proizvode prodati na trgu. Pri tem se je še za kako dobro pokazala prav naša inovativnost, saj smo se zavedali, da tekmovanje z drugimi, na trgu že uveljavljenimi mlekarji, lahko pripelje le do neizbežnega poraza. Enostavno: biti drugačen od drugih, biti edinstven, biti inovativen, preprosto biti dober in zadovoljiti potrebe naših kupcev so bila in so še zmeraj naša vodila.«

Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame: »Postojnska jama z vsemi dodanimi vrednostmi postaja barometer slovenskega turizma.« Pomembna je skrb za njen trajnostni razvoj, z okoljskega vidika so pomembni izsledki monitoringa v jami, ki kažejo, da se to, kar dela človek na površju, kaže v onesnaženju podzemlja. Za ta namen smo zgradili tudi prvo podzemno čistilno napravo na svetu za sanitarije v jami, 3 milijone evrov smo investirali v največji razstavni paviljon krasa na svetu ... Postojnska jama je naš naravni in turistični biser, a je seveda tudi naravna dediščina države, zato je skrb za njen trajnostni razvoj zelo pomembna. Zavedamo se, da smo mi minljivi, Postojnska jama pa je večna.«