Podpis sprememb kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti

Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti prinašajo spremembe na področju usklajevanja plač.

Objavljeno
29. september 2014 13.39
Poštar s kolesom na Njegoševi cesti v Ljubljani, 3.aprila 2013.
E.R., gospodarstvo
E.R., gospodarstvo
Ljubljana - Generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Cvetka Gliha, predsednik Sekcije za promet in zveze pri Združenju delodajalcev Slovenije mag. Martin Mlakar ter predsednik Združenja za promet in zveze pri Gospodarski zbornici Slovenije Janko Pirkovič so danes na sedežu Združenja delodajalcev Slovenije podpisali spremembe in dopolnitve h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti. Razlogi za spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti, ki so jih podpisniki usklajevali več mesecev, so v zaostrenih gospodarskih okoliščinah, s katerimi se v zadnjih letih srečuje celotna dejavnost poštnih in kurirskih dejavnosti in še posebej Pošta Slovenije kot največje podjetje znotraj dejavnosti ter vplivajo tako na poslovanje podjetij kot tudi delo večine zaposlenih, so sporočili iz združenja delodajalcev.

Podpisniki kolektivne pogodbe dejavnosti so pričeli pogajanja v septembru in se dogovorili za podpis sprememb in dopolnitev h kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti prinašajo spremembe predvsem na področju usklajevanja plač, kjer bodo stroški dela zaposlenih v prihodnje vezani na poslovne rezultate družbe, na področju dodatkov za delovno dobo ter nočno delo, odpravnin ter nekaterih stroškov, povezanih z delom.

Usklajevanje najnižjih plač

Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti predvidevajo usklajevanje najnižjih osnovnih plač iz tarifnega dela kolektivne pogodbe dejavnosti v višini 90 odstotkov rasti inflacije v preteklem letu. Usklajevanje osnovnih plač zaposlenih v poštnih in kurirskih dejavnostih pa se izvede v primeru uspešnega poslovanja, rasti inflacije in produktivnosti dela. O uskladitvi osnovnih plač se delodajalec dogovori z reprezentativnimi sindikati za posamezno leto.

S spremembami in dopolnitvami kolektivne pogodbe se dodatek za delovno dobo spremeni iz 0,5 odstotka na 0,4 odstotka, dodatek za nočno delo in dodatek za delo preko polnega delovnega časa pa iz 50 odstotkov na 40 odstotkov. Glede dopustov pripadajo dodatni trije dnevi dopusta delavcem starejšim od 55 let (doslej delavcem starejšim od 52 let).

Na področju odpravnin ob upokojitvi po novem odpravnine ne bodo prejeli zaposleni, ki niso dosegli 5 let delovne dobe pri delodajalcu, zaposleni z nad 5 let do 20 let delovne dobe bodo prejeli 2 povprečni plači v RS oz. svoji plači, če je to ugodneje za delavce, nad 20 let delovne dobe pa 3 plače.

Na področju zmanjševanja nekaterih stroškov, povezanih z delom (gre predvsem za prevoz na delo), se bo povračilo za javni prevoz znižalo za 5 odstotkov, kilometrina pa za 25 odstotkov. S tem se bodo se vsaj delno zmanjšale velike razlike med povračili na osnovi javnega prevoza in povračili na osnovi kilometrine na relacijah, kjer ustreznega javnega prevoza ni.
Generalna sekretarka SDPZ in vodja pogajalske skupine na strani delojemalcev Cvetka Gliha je ob današnjem podpisu poudarila: »Vse strani so pri podpisu aneksa h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti zasledovale iste cilje: socialno varnost, skrb za zaposlene in uspešno poslovanje družb v dejavnosti. Zaposleni ob tem še zmeraj ohranjajo večino pravic, ki ostajajo nespremenjene vse do sprememb podjetniških kolektivnih pogodb.«

Predsednik Sekcije za promet in zveze pri Združenju delodajalcev Slovenije mag. Martin Mlakar in vodja pogajalske skupine na strani delodajalcev pa je ob današnjem podpisu poudaril, da so bile spremembe kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti nujne za dolgoročno uspešno poslovanje družbe in dejavnosti: »Na strani delodajalcev smo prepričani, da bo v naslednjih letih, če bomo nujne spremembe dobro izpeljali, zagotovo ponovno priložnost za višje prejemke zaposlenih zaradi boljših poslovnih rezultatov družbe.«