Podravka bi iztisnila male delničarje Žita

Ob iztisnitvi bi bili delničarji upravičeni do enake cene kot v prevzemni ponudbi, 180,1 evra na delnico.

Objavljeno
17. december 2015 15.40
jsu-Zito
V. T.
V. T.

Ljubljana - Hrvaška Podravka bi iztisnila male delničarje Žita, ki še niso prodali svojih delnic.

Skladno z zakonom o gospodarskih družbah ima delničar pravico zahtevati sklic skupščine družbe, če v njej presega petino kapitala. To možnost ima v primeru Žita hrvaška Podravka, zato je na upravo ljubljanske pekarske družbe naslovila zahtevo, da najpozneje v enem mesecu skliče skupščinoz dvema glavnima točkama dnevnega reda; tudi o iztisu malih delničarjev, ki se niso odzvali na prevzemno ponudbo Podravke za Žito.

Podravka predlaga, da se ob iztisnitvi malim delničarjem Žita izplača enak znesek kot v prevzemni ponudbi, to je 180,01 evra za delnico. Ker gre predvidevati, da bo iztisnitev uspela in ker po njej v Žitu ne bo več manjšinskih delničarjev, Podravka predlaga tudi, da se delnice Žita umaknejo z Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

Do iztisnitve malih delničarjev prihaja potem, ko je Podravka že postala večinska lastnica Žita (v njem ima 86,8-odstotni delež), na široka vrata pa je v Žito vstopila tudi s svojimi nadzorniki. Ti so povečini iz vrst Podravke, kontiuniteta med predstavniki kapitala je le pri predsedniku društva Malih dleničarjev Slovenije Rajku Stankoviču, ki bo tudi poslej bedel nad upravo družbe.